Đề thi - Đáp án

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

-

 

* ĐÁP ÁN THAM KHẢO TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN TOÁN - THPT QG 2019 

* ĐÁP ÁN THAM KHẢO TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ – THPT QG 2019

* ĐÁP ÁN THAM KHẢO TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC – THPT QG 2019

* ĐÁP ÁN THAM KHẢO TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN SINH HỌC – THPT QG 2019

* ĐÁP ÁN THAM KHẢO TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - THPT QG 2019

* ĐÁP ÁN THAM KHẢO TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ - THPT QG 2019

* ĐÁP ÁN THAM KHẢO TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ - THPT QG 2019

^ ĐÁP ÁN THAM KHẢO TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI MÔN GDCD - THPT QG 2019

 

Đề thi và Đáp án chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau mỗi đợt thi:

NĂM 2018:     

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

NĂM 2017:

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA:

     * NĂM 2016        * NĂM 2015      

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TUYỂN SINH ĐH-CĐ:

   * NĂM 2014

   * NĂM 2013

   * NĂM 2012

   * NĂM 2011

   * NĂM 2010

   * NĂM 2009

   * NĂM 2008

 

ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT:

   * NĂM 2014

   * NĂM 2013

   * NĂM 2012

   * NĂM 2011

 

* Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của ĐH Quốc gia TPHCM: Xem  TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (công bố ngày 6/12/2018): Xem  TẠI ĐÂY

* Gợi ý lời giải đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Xem  TẠI ĐÂY 

 

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (công bố ngày 24/1/2018): Xem TẠI ĐÂY

* Gợi ý lời giải đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Xem TẠI ĐÂY 


* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 (công bố ngày 14/5/2017): Xem TẠI ĐÂY

* Đề thi & Đáp án minh họa lần 2 các môn thi THPT Quốc gia 2017: Xem TẠI ĐÂY 

* Đề thi & Đáp án minh họa các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Xem TẠI ĐÂY

* Đề thi & Đáp án minh họa các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Xem TẠI ĐÂY

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]