Đề thi - Đáp án

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

-
NĂM 2024
* Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (do Bộ GDĐT công bố):
- Đáp án các môn thi trắc nghiệm: 
* Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Do các thầy cô thực hiện)
  - Đề thi (một mã đề) và Đáp án các môn thi trắc nghiệm tất cả các mã đề:
NĂM 2023
 * Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (do Bộ GDĐT công bố):
 - Đáp án các môn thi trắc nghiệm: 
 * Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Do các thầy cô thực hiện)
  - Đề thi và Đáp án các môn thi trắc nghiệm:
* Thi ĐGNL 
NĂM 2022
* Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Do Bộ GDĐT công bố)
  - Đáp án các môn thi trắc nghiệm:
* Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Do các thầy cô thực hiện):
NĂM 2021
* Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Do Bộ GDĐT công bố):
* Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Do các thầy cô thực hiện):
NĂM 2020
* Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Do Bộ GDĐT công bố):
* Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Mỗi môn chụp 1 mã đề):
   - Ngữ văn   - Toán   - Tiếng Anh  - Vật lý   - Hóa học   - Sinh học
* Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Do các thầy cô thực hiện):
     - Toán   - Ngữ văn   - Tiếng Anh   - Vật lý    - Hóa học   - Sinh học
     - Lịch sử   - Địa lý    - Giáo dục công dân
NĂM 2019
NĂM 2018:     
NĂM 2017:
 
Đề thi và Đáp án kỳ thi THPT Quốc gia:
     * NĂM 2016        * NĂM 2015      
 
Đề thi và Đáp án tuyển sinh ĐH-CĐ:
 
Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT:
   * Năm 2014   * Năm 2013   * Năm 2012   * Năm 2011
 
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THAO KHẢO: 
 
 
 
 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]