Đề thi - Đáp án

Đề thi & Đáp án tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2013

 

Để đọc được, máy bạn phải cài Acrobat Reader. Nhấn vào đây để download nếu chưa có

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Khối A, A1

 

 

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Lý

Đề thi môn Hóa

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Lý

Đáp án môn Hóa

Đề thi môn Tiếng Anh

 

 

Đáp án môn Tiếng Anh

 

 

Khối B

 

 

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Hóa

Đề thi môn Sinh

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Hóa

Đáp án môn Sinh

Khối C

 

 

Đề thi môn Văn

Đề thi môn Sử

Đề thi môn Địa

Đáp án môn Văn

Đáp án môn Sử

Đáp án môn Địa

Khối D

 

 

Đề thi môn Toán

Đề thi môn Văn

Đề thi tiếng Anh

Đáp án môn Toán

Đáp án môn Văn

Đáp án tiếng Anh

Đề thi tiếng Pháp

Đề thi tiếng Nga

Đề thi tiếng Trung

Đáp án tiếng Pháp

Đáp án tiếng Nga

Đáp án tiếng Trung

Đề thi tiếng Đức

Đề thi tiếng Nhật

Đáp án tiếng Đức

Đáp án tiếng Nhật

 

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

Đề thi môn Toán (Khối A, A1, B, D)

Đề thi môn Lý (Khối A, A1)

Đáp án môn Toán (Khối A, A1, B, D)

Đáp án môn Lý (Khối A, A1)

 

 

Đề thi môn Hóa (Khối A, B)

Đề thi môn Sinh (Khối B)

Đáp án môn Hóa (Khối A, B)

Đáp án môn Sinh (Khối B)

 

 

Đề thi môn Sử (Khối C)

Đề thi môn Địa (Khối C)

Đáp án môn Sử (Khối C)

Đáp án môn Địa (Khối C)

 

 

Đề thi môn Văn (Khối C, D)

Đề thi môn Tiếng Anh (Khối A1, D1)

Đáp án môn Văn (Khối C, D)

Đáp án môn Tiếng Anh (Khối A1, D1)

 

 

Đề thi tiếng Nga (Khối D)

Đề thi tiếng Trung (Khối D)

Đáp án tiếng Nga (Khối D)

Đáp án tiếng Trung (Khối D)

 

 

Đề thi tiếng Pháp (Khối D)

 

Đáp án tiếng Pháp (Khối D)

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]