Đề thi - Đáp án

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA 2016

-

Đây là đề thi và đáp án chính thức kỳ thi THPT Quốc gia 2016
do Bộ GD-ĐT công bố ngày 04/07/2016

ĐỀ THI MÔN TOÁN               

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN         

ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH               

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

 

 

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ              

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC         

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC        

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ            

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ              

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

 

 

ĐỀ THI MÔN TIẾNG PHÁP

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP

ĐỀ THI MÔN TIẾNG NHẬT

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ĐỨC

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC

ĐỀ THI MÔN TIẾNG TRUNG

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG TRUNG

ĐỀ THI MÔN TIẾNG NGA

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]