Trung cấp » Miền Nam

Các trường Trung cấp khu vực miền Nam

-


Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp khu vực Nam Bộ

 

1. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

BÌNH PHƯỚC

- Trường Trung cấp Việt Hàn

- Trường Trung cấp Công nghệ Bách Khoa

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Phước

- Trường Trung cấp nghề Tư thục Tiên Phong

TÂY NINH

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh

Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh

- Trường Trung cấp Tân Bách khoa

- Trường Trung cấp Á Châu

BÌNH DƯƠNG

Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

- Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đông Nam

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương

Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương

Trường Trung cấp Tài chính Kế toán Bình Dương

- Trường Trung cấp nghề Dĩ An

Trường Trung cấp nghề Tân Uyên

ĐỒNG NAI

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật số 2

Trường Trung cấp Cơ Điện Đông Nam Bộ

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Nai

Trường Trung cấp nghề 26/3

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đồng Nai

- Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai

- Trường Trung cấp Miền Đông

- Trường Trung cấp Bách khoa Đồng Nai

- Trường Trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Trường Trung cấp Bách khoa Vũng Tàu

- Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa

- Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn BR-VT

- Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc

- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LONG AN

Trường Trung cấp Y tế Long An

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An

Trường Trung cấp nghề Đức Hòa

Trường Trung cấp nghề Đồng Tháp Mười

Trường Trung cấp nghề Cần Giuộc

- Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam

Trường Trung cấp Việt Nhật

TIỀN GIANG

Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Cái Bè

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang

- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Tiền Giang

Trường Trung cấp nghề khu vực Cai Lậy

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Tiền Giang

Trường Trung cấp nghề Khu vực Gò Công

BẾN TRE

Trường Trung cấp nghề Bến Tre

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre

Trường Trung cấp Y tế Bến Tre

TRÀ VINH

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Trà Vinh

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Trà Vinh

VĨNH LONG

- Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long

ĐỒNG THÁP

- Trường Trung cấp Thanh Bình

- Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Hồng Ngự

- Trường Trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Tháp Mười

AN GIANG

Trường Trung cấp nghề Châu Đốc

Trường Trung cấp nghề Tân Châu

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang

- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

KIÊN GIANG

Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Kiên Giang

- Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang

- Trường Trung cấp nghề Tân Hiệp

Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác Long Xuyên

- Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

CẦN THƠ

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Miền Nam

Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ

Trường Trung cấp Miền Tây

Trường Trung cấp nghề Thới Lai – Tp. Cần Thơ

Trường Trung cấp Y Dược Mêkông

Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ

Trường Trung cấp Đại Việt thành phố Cần Thơ

Trường Trung cấp Hồng Hà Tp. Cần Thơ

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Tp. Cần Thơ

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Cần Thơ

- Trường Trung cấp nghề Đông Dương

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

HẬU GIANG

- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh hậu Giang

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

SÓC TRĂNG

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng

Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng

BẠC LIÊU

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bạc Liêu

- Trường Trung cấp nghề Tư thục STC

CÀ MAU

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau

Close [X]