Đề thi - Đáp án

Đề thi & Đáp án tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2014

Để đọc được, máy bạn phải cài Acrobat Reader. Nhấn vào đây để download nếu chưa có

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Khối A, A1

 

 

  *Đề thi môn Toán

  *Đề thi môn Lý

  *Đề thi môn Hóa

  *Đáp án môn Toán

  *Đáp án môn Lý

  *Đáp án môn Hóa

  *Đề thi môn Tiếng Anh

 

 

  *Đáp án môn Tiếng Anh

 

 

Khối B

 

 

  *Đề thi môn Toán

  *Đề thi môn Hóa

  *Đề thi môn Sinh

  *Đáp án môn Toán

  *Đáp án môn Hóa

  *Đáp án môn Sinh

Khối C

 

 

  *Đề thi môn Văn

  *Đề thi môn Sử

  *Đề thi môn Địa

  *Đáp án môn Văn

  *Đáp án môn Sử

  *Đáp án môn Địa

Khối D

 

 

  *Đề thi môn Toán

  *Đề thi môn Văn

  *Đề thi tiếng Anh

  *Đáp án môn Toán

  *Đáp án môn Văn

  *Đáp án tiếng Anh

  *Đề thi tiếng Pháp

  *Đề thi tiếng Nga

  *Đề thi tiếng Trung

  *Đáp án tiếng Pháp

  *Đáp án tiếng Nga

  *Đáp án tiếng Trung

  *Đề thi tiếng Đức

  *Đề thi tiếng Nhật

 

  *Đáp án tiếng Đức

  *Đáp án tiếng Nhật

 

 

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

  *Đề thi môn Toán (Khối A, A1, B, D)

  *Đề thi môn Lý (Khối A, A1)

  *Đáp án môn Toán (Khối A, A1, B, D)

  *Đáp án môn Lý (Khối A, A1)

 

 

  *Đề thi môn Hóa (Khối A, B)

  *Đề thi môn Sinh (Khối B)

  *Đáp án môn Hóa (Khối A, B)

  *Đáp án môn Sinh (Khối B)

 

 

  *Đề thi môn Sử (Khối C)

  *Đề thi môn Địa (Khối C)

  *Đáp án môn Sử (Khối C)

  *Đáp án môn Địa (Khối C)

 

 

  *Đề thi môn Văn (Khối C, D)

  *Đề thi môn Tiếng Anh (Khối A1, D1)

  *Đáp án môn Văn (Khối C, D)

  *Đáp án môn Tiếng Anh (Khối A1, D1)

 

 

  *Đề thi tiếng Nga (Khối D)

  *Đề thi tiếng Trung (Khối D)

  *Đáp án tiếng Nga (Khối D)

  *Đáp án tiếng Trung (Khối D)

 

 

  *Đề thi tiếng Pháp (Khối D)

 

  *Đáp án tiếng Pháp (Khối D)

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]