Tổng hợp điểm chuẩn tuyển sinh ĐH–CĐ các năm

-

NĂM 2020

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KQ THI ĐGNL

Điểm chuẩn trúng tuyển ĐH theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020:

* Khu vực Tp. Hà Nội      * Khu vực Tp. HCM       * Khu vực miền Bắc

* Khu vực miền Trung     * Khu vực miền Nam     * Quân đội & Công an

NĂM 2019

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung        * Khu vực miền Nam      * Quân đội & Công an

  * TỔNG HỢP THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2019

NĂM 2018

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung        * Khu vực miền Nam      * Quân đội & Công an

  * TỔNG HỢP THÔNG TIN XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2018

NĂM 2017

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung        * Khu vực miền Nam      * Quân đội & Công an

  * TỔNG HỢP THÔNG TIN XÉT TUYỂN NVBS 2017 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NĂM 2016

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung        * Khu vực miền Nam      * Quân đội & Công an

NĂM 2015

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  TOÀN CẢNH XÉT TUYỂN NVBS CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC 

  * Các trường ĐH và HV phía Bắc       * Các trường ĐH và HV phía Nam

  * Các trường Cao đẳng phía Bắc       * Các trường Cao đẳng phía Nam

  * Các trường Quân đội                       * ĐIỂM CHUẨN NVBS 2015

NĂM 2014

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM 2013

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV3 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM 2012

  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV BỔ SUNG 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM 2011

  ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2

  * Khu vực TP. Hà Nội          * Khu vực TP. HCM      * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung         * Khu vực miền Nam    * Quân đội & Công an

  ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

  Khu vực TP. Hà Nội và TP. HCM        *  Khu vực các tỉnh thành khác

NĂM 2010

   ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2

  * Khu vực TP. Hà Nội           * Khu vực TP. HCM       * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung          * Khu vực miền Nam     * Quân đội & Công an 

  ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

  * Khu vực TP. Hà Nội & TP. HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]