Đề thi - Đáp án

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

-

BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TN THPT NĂM 2021 (Công bố ngày 31/3/2021)
* Gợi ý đáp án đề thi tham khảo kỳ thi TN THPT 2021 các môn Toán, KHTN, KHXH 

* Gợi ý đáp án đề thi tham khảo kỳ thi TN THPT 2021 môn Ngữ văn, 

 

NĂM 2020

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

( Mỗi môn chụp 1 mã đề)

 - Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh

 - Vật lý - Hóa học - Sinh học

 - Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân

Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(Do các thầy cô thực hiện)

     - Toán   - Ngữ văn   - Tiếng Anh

     Vật lý    - Hóa học   - Sinh học

     - Lịch sử   - Địa lý   - Giáo dục công dân

 Đáp án thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ GDĐT công bố:

 - Đáp án & thang điểm môn Ngữ văn              - Đáp án các môn thi trắc nghiệm

NĂM 2019

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

NĂM 2018:     

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

NĂM 2017:

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 

 

Đề thi và Đáp án kỳ thi THPT Quốc gia:

     * NĂM 2016        * NĂM 2015      

 

Đề thi và Đáp án tuyển sinh ĐH-CĐ:

Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009  NĂM 2008

 

Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT:

   * Năm 2014   * Năm 2013   * Năm 2012   * Năm 2011

 

* Gợi ý giải đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Xem TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (công bố ngày 7/5/2020). Xem TẠI ĐÂY

* Gợi ý đáp án đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Xem TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (công bố ngày 03/4/2020): Xem TẠI ĐÂY

 

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (công bố ngày 7/5/2020). Xem TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (công bố ngày 03/4/2020): Xem TẠI ĐÂY

 

* Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của ĐH Quốc gia TPHCM: Xem  TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (công bố ngày 6/12/2018): Xem  TẠI ĐÂY

* Gợi ý lời giải đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Xem  TẠI ĐÂY 

 

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (công bố ngày 24/1/2018): Xem TẠI ĐÂY

* Gợi ý lời giải đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Xem TẠI ĐÂY 


* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 (công bố ngày 14/5/2017): Xem TẠI ĐÂY

* Đề thi & Đáp án minh họa lần 2 các môn thi THPT Quốc gia 2017: Xem TẠI ĐÂY 

* Đề thi & Đáp án minh họa các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Xem TẠI ĐÂY

* Đề thi & Đáp án minh họa các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Xem TẠI ĐÂY

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]