Đề thi - Đáp án

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

-


* Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của ĐH Quốc gia TPHCM: Xem  TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (công bố ngày 6/12/2018): Xem  TẠI ĐÂY

* Gợi ý lời giải đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Xem  TẠI ĐÂY 

 

Đề thi và Đáp án chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau mỗi đợt thi:

 

NĂM 2018:     

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

 

NĂM 2017:

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA:

     * NĂM 2016        * NĂM 2015      


ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TUYỂN SINH ĐH-CĐ:

   * NĂM 2014

   * NĂM 2013

   * NĂM 2012

   * NĂM 2011

   * NĂM 2010

   * NĂM 2009

   * NĂM 2008

 

 

ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT:

   * NĂM 2014

   * NĂM 2013

   * NĂM 2012

   * NĂM 2011

 

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (công bố ngày 24/1/2018): Xem TẠI ĐÂY

* Gợi ý lời giải đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Xem TẠI ĐÂY 


* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 (công bố ngày 14/5/2017): Xem TẠI ĐÂY

* Đề thi & Đáp án minh họa lần 2 các môn thi THPT Quốc gia 2017: Xem TẠI ĐÂY 

* Đề thi & Đáp án minh họa các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Xem TẠI ĐÂY

* Đề thi & Đáp án minh họa các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Xem TẠI ĐÂY

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]