Đề thi - Đáp án

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

-

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020

>> Gợi ý đáp án môn TOÁN

>> Gợi ý giải đề thi môn NGỮ VĂN

 

Đề thi và Đáp án chính thức do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau mỗi đợt thi:

NĂM 2019

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

NĂM 2018:     

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

NĂM 2017:

     * ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

     * ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC MÃ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THPT QUỐC GIA:

     * NĂM 2016        * NĂM 2015      

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TUYỂN SINH ĐH-CĐ:

   * NĂM 2014

   * NĂM 2013

   * NĂM 2012

   * NĂM 2011

   * NĂM 2010

   * NĂM 2009

   * NĂM 2008

 

 

ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT:

   * NĂM 2014

   * NĂM 2013     

   * NĂM 2012

   * NĂM 2011

 

* Gợi ý giải đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Xem TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (công bố ngày 7/5/2020). Xem TẠI ĐÂY

* Gợi ý đáp án đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020. Xem TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (công bố ngày 03/4/2020): Xem TẠI ĐÂY

 

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (công bố ngày 7/5/2020). Xem TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (công bố ngày 03/4/2020): Xem TẠI ĐÂY

 

* Bài thi mẫu kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của ĐH Quốc gia TPHCM: Xem  TẠI ĐÂY

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 (công bố ngày 6/12/2018): Xem  TẠI ĐÂY

* Gợi ý lời giải đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Xem  TẠI ĐÂY 

 

* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2018 (công bố ngày 24/1/2018): Xem TẠI ĐÂY

* Gợi ý lời giải đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Xem TẠI ĐÂY 


* Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2017 (công bố ngày 14/5/2017): Xem TẠI ĐÂY

* Đề thi & Đáp án minh họa lần 2 các môn thi THPT Quốc gia 2017: Xem TẠI ĐÂY 

* Đề thi & Đáp án minh họa các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Xem TẠI ĐÂY

* Đề thi & Đáp án minh họa các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Xem TẠI ĐÂY

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]