THPT » Thành phố Hà Nội

Thông tin tuyển sinh THPT tại TP. Hà Nội

-

 

NĂM HỌC 2021 - 2022

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

 

NĂM HỌC 2020 - 2021

- Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

 

* Danh sách các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài và các trường tư thục có dạy chương trình nước ngoài tại Hà Nội (tính đến tháng 8/2019)

 

NĂM HỌC 2019 – 2020

Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2019 - 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2019 - 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2019 - 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT ngoài công lập năm học 2019 - 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập năm học 2019 - 2020

Hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 năm học 2019 - 2020

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội

 

NĂM HỌC 2018 – 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2018 - 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2018 - 2019

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 tại Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

 

NĂM HỌC 2017 – 2018

Điểm chuẩn bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017 - 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên năm học 2017 - 2018

- Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2017 - 2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2017 - 2018

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

 

NĂM HỌC 2016 - 2017

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2016 - 2017

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2016 - 2017

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, ngoài công lập, BTVH năm học 2016 - 2017

Quy định về cộng điểm trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Tóm tắt phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2016 - 2017

 

NĂM HỌC 2015 - 2016

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2015 - 2016

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên đợt 2

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2015 - 2016

Hướng dẫn chi tiết tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

Tóm tắt phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

 

NĂM HỌC 2014 – 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2014 - 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2014 - 2015

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2014 - 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập năm học 2014 - 2015

 

NĂM HỌC 2013 - 2014

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2013 - 2014 (điều chỉnh)

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2013 - 2014

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2013 - 2014

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2013 - 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2013 - 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT ngoài công lập năm học 2013 - 2014

 

NĂM HỌC 2012 - 2013

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập (Đợt 2) năm học 2012 - 2013

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2012 - 2013

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên (Đợt 2) năm học 2012 - 2013

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2012 - 2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2012 - 2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2012 - 2013

 

NĂM HỌC 2011 - 2012

Những điều cần biết về Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 tại Hà Nội

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2011-2012

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2011-2012 tại Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các Trung tâm GDTX năm học 2011-2012

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ngoài công lập năm học 2011-2012 

 

Close [X]