Trung cấp » Miền Trung

Các trường Trung cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên

-

Thông tin tuyển sinh các trường Trung cấp khu vực miền Trung và Tây Nguyên

 

1. VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Thanh Hóa

Trường Trung cấp nghề TTN khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa

Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch Thanh Hóa

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa

Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn

Trường Trung cấp nghề Nga Sơn

Trường Trung cấp nghề Thạch Thành

Trường Trung cấp nghề Yên Định

Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa

Nghệ An

Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghệ An

Trường Trung cấp Kỹ thuật Yên Thành

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An

Trường Trung cấp Kinh tề - Kỹ thuật Hồng Lam

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Miền Tây

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nghi Lộc

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh

Trường Trung cấp Y khoa miền Trung

Hà Tĩnh

Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh

Trường Trung cấp Lý Tự trọng

Trường Trung cấp nghề MITRACO

Quảng Bình

Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

Trường Trung cấp Du lịch – Công nghệ số 9

Trường Trung cấp nghề Bình Minh

Quảng Trị

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Quảng Trị

Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị

Thừa Thiên – Huế

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trường Trung cấp Công nghệ số 10

Đà Nẵng

Trường Trung cấp nghề Giao thông Công chính Đà Nẵng

Trường Trung cấp chuyên nghiệp Ý Việt

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Thăng Long

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng

Trường Trung cấp nghề Việt Á

Quảng Nam

Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

Trường Trung cấp Quảng Đông

Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Miền Trung - Tây Nguyên

Trường Trung cấp ASEAN

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam

Quảng Ngãi

Trường Trung cấp Thăng Long

Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi

Trường Trung cấp Công nghệ Việt Mỹ

Bình Định

Trường Trung cấp Thủ công Mỹ nghệ Bình Định

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Hoài Nhơn

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định

Trường Trung cấp văn hóa Nghệ thuật Bình Định

Phú Yên

Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên

Khánh Hòa

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

Trường Trung cấp nghề Cam Ranh

Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh

Trường Trung cấp nghề Cam Lâm

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh

Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Sơn

Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa

Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung

Trường Trung cấp Y Dược Yersin Nha Trang

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

Ninh Thuận

Trường Trung cấp Việt Thuận

Bình Thuận

- Trường Trung cấp bách khoa Miền Nam

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận

 

2. VÙNG TÂY NGUYÊN

Gia Lai

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đông Gia Lai

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai

Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên

Trường Trung cấp Y tế Gia Lai

Đắk Lắk

Trường Trung cấp Đắk Lắk

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk

Trường Trung cấp Tây Nguyên

Trường Trung cấp Trường Sơn

Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

Đắk Nông

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam

Trường Trung cấp nghề Đắk Nông

Lâm Đồng

Trường Trung cấp nghề Bảo Lộc

Trường Trung cấp nghề Tân Tiến

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]