Trung cấp » Miền Bắc

Các trường Trung cấp khu vực miền Bắc

-

Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp khu vực miền Bắc

 

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Hả Giang

Trường Trung cấp Y tế Hà Giang

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang

Tuyên Quang

Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang

Cao Bằng

Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng

Lào Cai

Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam

Yên Bái

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

Trường Trung cấp Lục Yên

Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái

Thái Nguyên

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên

Trường Trung cấp Thái Nguyên

Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên

Phú Thọ

Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng

Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ

Sơn La

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

Hòa Bình

Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình

Bắc Giang

Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

Trường Trung cấp Y – Dược Bắc Giang

Trường Trung cấp ASEAN

Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19-5

Trường Trung cấp nghề số 12/BQP

 

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Vĩnh Phúc

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ

Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc

Bắc Ninh

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương – CCI

Trường Trung cấp Y tế Trung ương

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

Trường Trung cấp nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành

Trường Trung cấp nghề Bách khoa Bắc Ninh

- Trường Trung cấp Y Dược Thăng Long

Hải Dương

Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương

Hải Phòng

Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng

Trường Trung cấp An Dương

Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng

Trường Trung cấp Xây dựng

Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải Phòng

Trường Trung cấp Du lịch Thăng Long

Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng

Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng

Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng

Hưng Yên

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên

Trường Trung cấp nghề Á Châu

Trường Trung cấp nghề Châu Hưng

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên

Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô

Thái Bình

Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình

Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình

Hà Nam

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nam

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam

Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc

Nam Định

- Trường Trung cấp Y tế Nam Định

Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định

Trường Trung cấp công nghệ số 8

- Trường Trung cấp Đại Lâm

Ninh Bình

Trường Trung cấp nghề Quốc tế

Trường Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng

Trường Trung cấp nghề Nho Quan

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch Ninh Bình

Quảng Ninh

- Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]