THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT tại TP.HCM

-

NĂM HỌC 2024 - 2025

- Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2024 - 2025

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2024 - 2025

- Hướng dẫn tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025

Hướng dẫn đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025

Danh sách các trường tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025

 
NĂM HỌC 2023 - 2024
 
NĂM HỌC 2022 – 2023
 
NĂM HỌC 2021 – 2022
 
NĂM HỌC 2020 – 2021
 
NĂM HỌC 2019 – 2020
 
NĂM HỌC 2018 - 2019
 
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
NĂM HỌC 2016 - 2017
 
NĂM HỌC 2015 – 2016
 
NĂM HỌC 2014 – 2015
 
NĂM HỌC 2013 – 2014
 
NĂM HỌC 2012 - 2013
 
NĂM HỌC 2011 - 2012

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]