THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT tại TP.HCM

-

NĂM HỌC 2021 – 2022

- Quyết định điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh năm học 2021 - 2022

- Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2021 - 2022 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường PTNK năm học 2021 - 2022

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp năm học 2021 - 2022

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

 

NĂM HỌC 2020 – 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường PTNK năm học 2020 - 2021

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp năm học 2020 - 2021

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021

Thông báo tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trường ngoài công lập năm học 2020 - 2021

 

Danh sách các trường quốc tế và các trường thí điểm dạy bổ sung chương trình nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh (tính đến tháng 8/2019)

 

NĂM HỌC 2019 – 2020

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2019 - 2020

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường PTNK năm học 2019 - 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2019 - 2020

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp năm học 2019 - 2020

Thông báo tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường PTNK - ĐHQG TPHCM năm học 2019 - 2020

 

NĂM HỌC 2018 - 2019

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2018 - 2019

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường PTNK năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Những diều cần biết về tuyên sinh lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2018 - 2019

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên trường Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đỉnh Chi năm học 2018 - 2019

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Tích hợp năm học 2018 - 2019

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường PTNK - ĐHQG TPHCM năm học 2018 - 2019

 

NĂM HỌC 2017 - 2018

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2017 - 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường PTNK năm học 2017 - 2018

Những điều cần biết về tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2017 - 2018 tại TP.HCM

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 chuyên các trường Nguyễn Hữu Cầu, Trung Phú, Củ Chi, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đỉnh Chi

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường PTNK - ĐHQG TPHCM năm học 2017 - 2018

 

NĂM HỌC 2016 - 2017

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2016 - 2017

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường PTNK năm học 2016 - 2017

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2016 - 2017

Những điều cần biết trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 tại TP.HCM

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2016 - 2017 tại TP.HCM

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường PTNK - ĐHQG TPHCM năm học 2016 - 2017

 

NĂM HỌC 2015 – 2016

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2015 - 2016

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường PTNK năm học 2015-2016

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 chuyên trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 chuyên các trường Nguyễn Hữu Cầu, Trung Phú, Củ Chi, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường PTNK – ĐHQG TP.HCM năm học 2015 - 2016

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường Trung học thực hành năm học 2015 - 2016

Các chế độ ưu tiên, khuyến khích tuyển sinh vào lớp 10

 

NĂM HỌC 2014 – 2015

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2014 - 2015

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường PTNK năm học 2014-2015

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015

Thông báo tuyển sinh lớp 10 vào các trường chuyên, lớp chuyên năm học 2014 - 2015

Thông báo tuyển sinh lớp 10 trường PTNK - ĐHQG.TPHCM năm học 2014 - 2015

 

NĂM HỌC 2013 – 2014

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013 - 2014

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2013 - 2014

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013 - 2014

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2013 - 2014

Thông báo tuyển sinh lớp 10 vào các trường chuyên, lớp chuyên năm học 2013 - 2014

Thông báo tuyển sinh lớp 10 chuyên của các trường THPT ngoại thành năm học 2013 - 2014

 

NĂM HỌC 2012 - 2013

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012 - 2013

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2012-2013

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2012-2013

Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên năm học 2012-2013

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trường PTNK (ĐHQG TPHCM) năm học 2012-2013

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trường THTH (ĐHSP TPHCM) năm học 2012-2013

Chỉ tiêu tuyển sinh và mức học phí các trường ngoài công lập năm học 2012-2013

 

NĂM HỌC 2011 - 2012

Điểm chuẩn tuyển sinh năm học 2011 - 2012

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên năm học 2011-2012

Tuyển sinh lớp 10 trường Phổ thông năng khiếu năm học 2011-2012   

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011-2012

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]