Đề thi - Đáp án

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013

 

ĐÂY LÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ NGÀY 04/06/2013

 

HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

-  ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN          - ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN

-  ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC          - ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

-  ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ               - ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

-  ĐỀ THI MÔN SINH HỌC          - ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

-  ĐỀ THI MÔN TOÁN                 - ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

-  ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH        - ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

 

HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

-  ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN          - ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN

-  ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC          - ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

-  ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ               - ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC          - ĐÁP AN MÔN SINH HỌC

-  ĐỀ THI MÔN TOÁN                 - ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ              - ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]