Đề thi - Đáp án

ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011

ĐÂY LÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ NGÀY 04/06/2011

 

HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

-          MÔN VĂN

-          MÔN VẬT LÝ

-          MÔN ĐỊA LÝ

-          MÔN SINH HỌC

-          MÔN TOÁN

-          MÔN TIẾNG ANH

 

HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

-          MÔN VĂN

-          MÔN VẬT LÝ

-          MÔN ĐỊA LÝ

-          MÔN SINH HỌC

-          MÔN TOÁN

-          MÔN LỊCH SỬ

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]