Đề thi - Đáp án

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014

05/06/2014

 

ĐÂY LÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG BỐ NGÀY 05/06/2014

 

HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Môn bắt buộc

 

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN         

- ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TOÁN               

- ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Môn tự chọn

 

- ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ              

- ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC         

- ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC        

- ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

- ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ            

- ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ              

- ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH      

- ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

 

HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Môn bắt buộc

 

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN         

- ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TOÁN               

- ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Môn tự chọn

 

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ             

- ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC         

- ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC        

- ĐÁP AN MÔN SINH HỌC

- ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ            

- ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ   

- ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]