Chuyên ngành Văn học Việt Nam

(Theo chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

Tên chuyên ngành:      VĂN HỌC VIỆT NAM

Tên ngành:                   Văn học

Tên văn bằng:              Thạc sĩ Văn học (Master in Literature)

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

*Về kiến thức:

- Cung cấp kiến thức văn học và văn học Việt Nam ở bậc cao, chưa được dạy ở chương trình Cử nhân. Đồng thời, cung cấp những kiến thức văn hóa xã hội, nghệ thuật, lịch sử, tư tưởng, triết học có liên quan đến văn học Việt Nam.

- Cung cấp kiến thức văn học Việt Nam theo chuyên ngành hẹp nhằm hướng nghiệp cho các định hướng chuyên môn cụ thể phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

 

*Về năng lực:

- Các học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ về Văn học Việt Nam theo khung chương trình này có thể thực hiện các nghiệp vụ trong nhiều địa hạt về Văn học Việt Nam, giảng dạy văn học Việt Nam nói riêng và văn học nói chung ở các trường trung học, các trường Sư phạm, các trường nghiệp vụ văn hóa nghệ thuật và các trường Đại học.

- Các học viên cao học tốt nghiệp Thạc sĩ về Văn học Việt Nam theo khung chương trình này có thể thực hiện các nghiệp vụ nghiên cứu về văn học và các khoa học văn học nói chung… ở các Viện nghiên cứu chuyên ngành.

 

*Về kĩ năng:

- Cung cấp phương pháp tiếp cận văn học sử, các kĩ năng thực hành trên cơ sở tiếp nhận các lí luận cơ bản nhằm rèn luyện nghiệp vụ nghiên cứu khoa học để học viên có khả năng thích nghi với các công việc có liên quan đến nghiệp vụ về văn học Việt Nam trong thực tiễn, có liên quan đến những khoa học khác nhau thuộc khối xã hội nhân văn.

- Tạo cơ sở chuyên môn để học viên có thể học tiếp chương trình Tiến sĩ Văn học Việt Nam.

 

*Về nghiên cứu: Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam theo khung chương trình này có thể thực hiện những nghiên cứu theo các hướng chủ yếu:

- Nghiên cứu chuyên sâu về các tác phẩm, tác giả, trào lưu hay trường phái từng tồn tại trong lịch sử văn học dân tộc.

- Vận dụng những tri thức và phương pháp hiện đại để khảo sát những vấn đề lý luận trong văn học sử Việt Nam.

- Nghiên cứu so sánh văn học Việt Nam với các nền văn học của các quốc gia, dân tộc trên một (hay những) tiêu chí lý luận của quy luật vận động văn học.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

I

Khối kiến thức chung

11

1.

Triết học

4

2.

Ngoại ngữ chung

4

3.

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

26

II.1.

Bắt buộc

26

4.

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

2

5.

Những vấn đề về thi pháp học

2

6.

Thơ và mấy vấn đề thơ Việt Nam hiện đại

2

7.

Nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình

2

8.

Thi pháp ca dao

2

9.

Loại hình học tác giả văn học nhà Nho

2

10.

Những đặc trưng hệ hình văn học trung đại

2

11.

Văn học trung đại Việt Nam - tiếp cận từ góc nhìn văn hóa

2

12.

Đặc điểm thơ Việt Nam 1945 – 1975

2

13.

Thơ Xuân Diệu và một số đặc điểm thi pháp thơ lãng mạn 1932-1945

2

14.

Phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân

2

15.

Thời gian trong truyện kể

2

16.

Tiểu thuyết Nga – Xô viết về chiến tranh

2

II.2.

Lựa chọn

10/20

17.

Lí luận văn học so sánh

2

18.

Chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam

2

19.

Thi pháp truyện cổ tích

2

20.

Những vấn đề thể loại văn học dân gian

2

21.

Những quan niệm cơ bản trong lí luận văn học cổ phương Đông

2

22.

Hệ thống thể loại trong văn hoc trung đại Việt Nam

2

23.

Lí thuyết tư duy thơ

2

24.

Phóng sự Việt Nam 1932 – 1945

2

25.

Thi pháp tiểu thuyết Đôtxtoiepxki

2

26.

Tiểu thuyết Trung Quốc thời kì đổi mới

2

III

Luận văn

13

 

Tổng cộng:

60

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]