Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

(Theo chương trình đào tạo của ĐHQG Hà Nội)

 

Chuyên ngành:             LỊCH SỬ VIỆT NAM

Ngành:                         Lịch sử

Tên văn bằng:             Thạc sĩ Lịch sử ( Master in History)

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

*Về kiến thức: Người học được bổ sung và nâng cao các kiến thức cơ bản của khoa học lịch sử, các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về Lịch sử Việt Nam và hệ thống lí luận sử học.

 

*Về năng lực: Các học viên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam khả năng độc lập nghiên cứu giải quyết các vấn đề về Lịch sử Việt Nam và của khoa học lịch sử nói chung.

 

Người có bằng Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam có thể làm công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm nghiên cứu hoặc công tác tại các cơ quan đoàn thể xã hội có liên quan và sử dụng đến kiến thức

lịch sử.

 

*Về kĩ năng: Người học được trang bị các phương pháp tiếp cận chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, các kĩ năng nghiên cứu khoa học lịch sử và khả năng thích ứng với các công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.

 

*Về nghiên cứu: Học viên cao học có thể nghiên cứu theo các hướng cơ bản sau:

- Một số vấn đề kinh tế - xã hội trong lịch sử Việt Nam.

- Những chuyển biến văn hóa trong lịch sử Việt Nam.

- Các giai cấp: công nhân, trí thức, nông dân.

- Lịch sử chống ngoại xâm và các vấn đề nghệ thuật quân sự Việt Nam.

- Xu hướng Duy tân trong lịch sử Việt Nam

 

CÁC MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

STT

Tên môn học

Số tín chỉ

I

Khối kiến thức chung

11

1.

Triết học

4

2.

Ngoại ngữ chung

4

3.

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

36

II.1.

Bắt buộc

30

4.

Một số vấn đề cơ bản về lí luận sử học

2

5.

Quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử Việt Nam

2

6.

Một số vấn đề cơ bản về lịch sử văn hoá - tư tưởng Việt Nam

2

7.

Lịch sử các vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam

2

8.

Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

2

9.

Quan điểm quốc tế của cách mạng Việt Nam

2

10.

Vấn đề văn hoá Đông Nam Á và lịch sử quá trình hội nhập

2

11.

Thành phần tộc người và quan hệ dân tộc ở Việt Nam

2

12.

Sự xuất hiện các nền kinh tế sản xuất đầu tiên trên thế giới

2

13.

Một số vấn đề cơ bản về lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam

2

14.

Một số các vấn đề làng xã và nông dân Việt Nam trong lịch sử

2

15.

Tổng quan phương pháp nghiên cứu khu vực học

2

16.

Một số vấn đề về kinh tế – xã hội thời Nguyễn

2

17.

Các đảng phái chính trị ở Việt Nam trước 1945

2

18.

Một số vấn đề kinh tế –xã hội Việt Nam từ 1986 đến nay

2

II.2.

Lựa chọn

6/22

19.

Sự chuyển biến của văn hoá Việt Nam cận, hiện đại

2

20.

Đô thị cổ Việt Nam

2

21.

Xu hướng Duy Tân đất nước ở Việt Nam

2

22.

Giai cấp công nhân Việt Nam

2

23.

Giai cấp nông dân Việt Nam

2

24.

Trí thức Việt Nam

2

25.

Nông thôn người Việt, quá trình phát triển và đặc điểm kinh tế - xã hội

2

26.

Lịch sử chống ngoại xâm và những vấn đề về nghệ thuật quân sự

Việt Nam

2

27.

Xã hội Việt Nam thế kỉ XVII- XVIII

2

28.

Phong trào nông dân thế kỉ XVIII - XIX

2

III

Luận văn

13

 

Tổng cộng:

60

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]