Chuyên ngành Lịch sử thế giới

(Theo chương trình đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội)

 

Chuyên ngành:             LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Ngành:                         Lịch sử

Tên văn bằng:              Thạc sĩ Lịch sử  (Master in History)

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

*Về kiến thức: Người học được bổ sung và nâng cao các kiến thức cơ bản của khoa học lịch sử, các kiến thức chuyên sâu và cập nhật về Lịch sử thế giới và hệ thống lí luận sử học.

 

*Về năng lực: Các học viên tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử thế giới có khả năng độc lập nghiên cứu giải quyết các vấn đề về Lịch sử thế giới và của khoa học lịch sử nói chung.

 

Người có bằng Thạc sĩ Lịch sử thế giới có thể làm công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy lịch sử ở các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm nghiên cứu hoặc công tác tại các cơ quan đoàn thể xã hội có liên quan và sử dụng đến kiến thức lịch sử.

 

*Về kĩ năng: Người học được trang bị các phương pháp tiếp cận chuyên ngành Lịch sử thế giới, các kĩ năng nghiên cứu khoa học lịch sử và khả năng thích ứng với các công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.

 

*Về nghiên cứu: Trong khi theo học bậc Thạc sĩ tại trường, học viên có thể tham gia nghiên cứu theo các hướng cơ bản sau đây:

- Ảnh hưởng của những nền văn minh lớn (Trung Quốc, Ấn Độ) và những cường quốc (Mỹ, Nga, Pháp, Anh) đối với sự phát triển của các quốc gia ở Đông Nam Á.

- Mối quan hệ thương mại, bang giao giữa các quốc gia, khu vực trên thế giới.

- Nghiên cứu con đường phát triển và chuyển biến kinh tế - xã hội, quá trình hội nhập và hợp tác khu vực trong lịch sử và hiện nay.

 

CÁC MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

TT

Tên môn học

Số tín chỉ

I

Khối kiến thức chung

11

1.

Triết học

4

2.

Ngoại ngữ chung

4

3.

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

36

II.1.

Bắt buộc

30

4.

Một số vấn đề cơ bản về lí luận sử học

2

5.

Quá trình phát triển các hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử Việt Nam

2

6.

Một số vấn đề cơ bản về lịch sử văn hoá - tư tưởng Việt Nam

2

7.

Lịch sử các vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam

2

8.

Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

2

9.

Quan điểm quốc tế của cách mạng Việt Nam

2

10.

Vấn đề văn hoá Đông Nam Á và lịch sử quá trình hội nhập

2

11.

Thành phần tộc người và quan hệ dân tộc ở Việt Nam

2

12.

Sự xuất hiện các nền kinh tế sản xuất đầu tiên trên thế giới

2

13.

Một số vấn đề cơ bản về lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam

2

14.

Một số các vấn đề làng xã và nông dân Việt Nam trong lịch sử

2

15.

Tổng quan phương pháp nghiên cứu khu vực học

2

16.

Một số vấn đề lịch sử kinh tế - xã hội phương Đông

2

17.

Phong trào cải cách ở châu Á giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

2

18.

Một số vấn đề về lịch sử kinh tế - xã hội phương Tây

2

II.2.

Lựa chọn

6/18

19.

Bang giao và quan hệ thương mại Á - Âu thời cận đại và những biến chuyển kinh tế - xã hội của các quốc gia Đông Á

2

20.

Quan hệ giữa các quốc gia Tây Nam Á với Đông Nam Á: truyền thống và hiện tại

2

21.

Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc và chính sách đối ngoại của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

2

22.

Quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á với Đông Bắc Á: lịch sử và hiện tại

2

23.

Đặc điểm và tính chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại

2

24.

Chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ sau năm 1945 và tác động của nó đối với kinh tế, chính trị châu Á

2

25.

Những chuyển biến kinh tế-xã hội ở Đông Âu từ năm 1991 đến nay

2

26.

Một số tổ chức khu vực EU, ASEAN, APEC

2

27.

Những chuyển biến kinh tế-xã hội ở Đông Nam Á từ sau 1945

2

III

Luận văn

13

 

Tổng cộng:

60

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]