Nhóm ngành CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

-

 

* Nhóm ngành CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG gồm các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7540101

Công nghệ thực phẩm

7540102

Kỹ thuật thực phẩm

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

7540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản

7540106

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh đào tạo một hoặc một số ngành trong nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Khu vực Tp. Hà Nội

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

7540101, 7540104

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

7540102

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

7540101

Viện Đại học Mở Hà Nội

7540101

Khu vực Tp. Hổ Chí Minh

 

Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

7540101

Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM

7540101

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

7540101, 7540106

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

7540101, 7540105, 7540106

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

7540101, 7540105,

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

7540101

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

7540101

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

7540101, 7540104, 7540105

Trường Đại học Hoa Sen

7540101

Trường Đại học Hùng Vương

7540104

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

7540101

Khu vực miền Bắc và miền Trung

 

Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên)

7540101, 7540104, 7540106

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

7540101, 7540106

Trường Đại học Sao Đỏ

7540101

Trường Đại học Công nghệ Đông Á 

7540101

Trường Đại học Vinh

7540101

Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế

7540101, 7540104

Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

7540101

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng

7540102

Trường Đại học Đà Lạt

7540104

Trường Đại học Nha Trang

7540101, 7540104, 7540105

Trường Đại học Tây Nguyên

7540101, 7540104

Trường Đại học Công nghiệp Vinh 

7540101

Trường Đại học Dân lập Duy Tân

7540101

Trường Đại học Đông Á

7540101, 7540104

Khu vực miền Nam

 

Trường Đại học An Giang

7540101

Trường Đại học Cần Thơ

7540101, 7540104, 7540105

Trường Đại học Kiên Giang

7540101

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

7540101

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

7540102

Trường Đại học Tiền Giang

7540101

Trường Đại học Trà Vinh

7540101

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

7540101

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

7540101

Trường Đại học Dân lập Cửu Long

7540101

Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng 

7540101

Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7540101

Trường Đại học Tây Đô 

7540101

Close [X]