Nhóm ngành KHAI THÁC VẬN TẢI

-

 

* Nhóm ngành KHAI THÁC VẬN TẢI gồm có các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7840101

Khai thác vận tải

7840102

Quản lý hoạt động bay

7840104

Kinh tế vận tải

7840106

Khoa học hàng hải

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

7840101

Trường Đại học Giao thông vận tải

7840101, 7840104

Học viện Hàng không Việt Nam

7840102

Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở 2 tại Tp.HCM

7840101, 7840104

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

7840106, 7840101, 7840104

Trường Đại học Hàng hải

7840106, 7840104

Trường Đại học Nha Trang

7840106

 

Close [X]