Ngành Xây dựng cầu đường bộ

Ngành đào tạo:                       XÂY DỤNG CẦU ĐƯỜNG BỘ
Trình độ đào tạo:                    Trung cấp chuyên nghiệp
Thời gian đào tạo:                   2 năm
Đối tượng tuyển sinh:             Học sinh đã tốt nghiệp THPT

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng cầu đường bộ được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng cầu đường bộ, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình chuẩn bị cho người học các kiến thức và kỹ năng kỹ thuật về nguyên lý thiết kế và xây dựng đường ô tô, thiết kế và xây dựng cầu đường bộ.

            Chương trình khóa học bao gồm các nội về vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, vật liệu xây dựng, thủy lực - thủy văn, kết cấu công trình, bảo vệ môi trường giao thông, nền móng, thiết kế đường ô tô, thiết kế cầu, thiết kế và xây dựng cống, xây dựng và quản lý khai thác đường ô tô và xây dựng cầu, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

            Sau khi kết thúc khoa học, người học có thể trở thành cán bộ kỹ thuật thi công cầu, đường ở các doanh nghiệp quốc doanh hoặc các thành phần kinh tế khác, có thể làm việc tại các đơn vị xây dựng công trình giao thông, ban quản lý công trình giao thông, có thể phụ trách các đội xây dựng mới hoặc duy tu, bảo dưỡng công trình cầu đường bộ.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:     

Về kiến thức

            - Vận dụng kiến thức cơ bản và chuyên môn đã học để đọc được bản vẽ thiết kế kỹ thuật công trình cầu, đường.

            - Trình bày được các phương pháp xây dựng cơ bản và duy tu, bảo dưỡng các công trình cầu, đường bộ; Trình bày được các quy trình quy phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu công trình và quản lý khai thác cầu đưòng bộ.

            - Vận dụng những kiến thức đã học vào việc tổ chức sản xuất, kinh doanh trong xây dựng công trình giao thông cũng như việc khai thác có hiệu quả các thiết bị xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình.

Về kỹ năng

            - Khảo sát địa hình, thu thập tài liệu cần thiết phục vụ cho thiết kế, thi công cầu nhỏ hoặc trung; các tuyến đường bộ.

            - Thiết kế cống và tuyến đường bộ ở địa hình đơn giản, điều kiện địa chất, thủy văn không phức tạp.

            - Thiết kế thi công, tổ chức thi công và dự toán công trình cầu vừa và nhỏ, các đoạn đường bộ cấp thấp.

Về thái độ

- Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần của chương trình

I

Các Học phần chung

1

Chính trị

5

Giáo dục quốc phòng - an ninh

2

Ngoại ngữ

6

Pháp luật

3

Tin học

7

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

4

Giáo dục thể chất

 

 

II

Các học phần cơ sở

1

Vẽ kỹ thuật

8

Trắc địa

2

Vẽ Autocad

9

Cơ học kết cấu

3

Cơ lý thuyết

10

Kết cấu công trình

4

Sức bền vật liệu

11

Máy xây dựng

5

Vật liệu xây dựng

12

An toàn lao động

6

Địa chất – Cơ học đất

13

Bảo vệ môi trường GTVT

7

Thuỷ lực - Thuỷ văn

 

 

III

Các học phần chuyên môn

1

Nền móng

5

Xây dựng và quản lý khai thác đường ô tô

2

Thiết kế đường ô tô

6

Xây dựng cầu

3

Thiết kế cầu

7

Dự toán xây dựng cơ bản

4

Thiết kế và xây dựng cống

 

 

IV

Thực tập cơ bản

1

Thực hành trắc địa

3

Thực tập khảo sát thiết kế đường

2

Thực tập tay nghề cơ bản

4

Thực tập nghề xây dựng cầu đường

V

Thực tập tốt nghiệp

 

 

Nội dung các học phần cơ sở và chuyên môn

Vẽ kỹ thuật

Học phần này giới thiệu các loại hình học họa hình và cách đọc, hiểu các bản vẽ kỹ thuật.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản  để xây dựng một bản vẽ kỹ thuật, gồm: Các tiêu chuẩn thành lập một bản vẽ kỹ thuật, các nguyên tắc biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng, các phép chiếu. Cung cấp những kiến thức về phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt.

            Sau khi học xong, người học hiểu được các quy định của một bản vẽ kỹ thuật, đọc và hiểu được bản vẽ, biết thể hiện bản vẽ, vận dụng để học tập các môn học khác.

Vẽ Autocad

            Học phần này giới thiệu các kỹ năng thực hành vẽ kỹ thuật trên máy vi tính.

Nội dung học phần gồm những thao tác cơ bản thực hành vẽ kỹ thuật trên máy vi tính: Cách biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng, các phép chiếu, đồ họa trên máy vi tính.

            Sau khi học xong, người học có thể vẽ được các bản vẽ kỹ thuật, thiết kế cầu đường trên máy vi tính.

Cơ lý thuyết

            Học phần này giới thiệu các khái niệm cơ bản về lực vật rắn tuyệt đối, trạng thái cân bằng. 

            Nội dung học phần gồm những kiến thức về tĩnh học, hệ lực đồng quy, hệ lực phẳng song song, hệ lực phẳng bất kỳ, hệ lực không gian. Mô men của một lực với một điểm- Ngẫu lực. Các loại ma sát, trọng tâm, toạ độ trong tâm.

            Sau khi học xong, người học hiểu và làm được bài toán xác định nội lực, kiểm tra độ bền, độ cứng và độ ổn định.

Sức bền vật liệu

            Học phần này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nội lực, các đặc trưng hình học của hình phẳng. 

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về nội lực, ứng suất, biến dạng trong các thanh chịu lực cơ bản, các thanh chịu lực phức tạp (Xoắn, uốn). Các đặc trưng hình học của hình phẳng. Phân tích dạng mặt cắt hợp lý của thanh, ổn định của thanh chịu nén và 3 bài toán cơ bản.

            Sau khi học xong, người học hiểu và làm được bài toán xác định nội lực, kiểm tra độ bền, độ cứng và độ ổn định của vật liệu.

Vật liệu xây dựng

            Học phần này giới thiệu các tính chất cơ học và vật lý của vật liệu xây dựng (Đá, cát, xi măng, nhựa đường).

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về các tính chất chủ yếu của vữa, bê tông xi măng, bê tông nhựa; Thiết kế tỷ lệ phối hợp vữa, bê tông xi măng, bê tông nhựa.

            Sau khi học xong, người học biết được các tính chất cơ, lý hoá chủ yếu của các loại vật liệu thông thường, biết cách đánh giá chất lượng vật liệu, biết chọn và sử dụng vật liệu một cách hợp lý, biết cách tính toán cấp phối, liều lượng vật liệu.

Địa chất - Cơ học đất

            Học phần này giới thiệu các tính chất cơ bản về đất, đá xây dựng, các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về sự hình thành đất; thành phần cấu tạo của đất; tính chất cơ học và vật lý của đất; Phân bố ứng suất trong; sức chịu tải của đất nền; lún và các phương pháp tính lún; ổn định mái đất; áp lực đất tác dụng lên tường chắn.

            Sau khi học xong, người học phân tích được các tính chất cơ bản về đất, đá xây dựng và các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình.

Thủy lực - Thủy văn

            Học phần này giới thiệu những kiến thức cơ bản về thủy lực, thủy văn.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về thuỷ lực, thuỷ văn. Phương pháp tính toán các yếu tố thuỷ lực, thuỷ văn.

            Sau khi học xong, người học vận dung những kiến thức đã học trong xử lý số liệu về thủy lực, thủy văn phục vụ cho việc thiết kế và thi công Công trình giao thông.

Trắc địa

            Học phần này giới thiệu các khái niệm cơ bản về trắc địa cần thiết cho xây dựng công trình.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức trắc địa cơ bản liên quan đến thiết kế công trình cầu đường, như định vị điểm, định hướng đường thẳng, đo góc, cắm cong, đo dài, đo cao, đo vẽ mặt cắt địa hình.

            Sau khi học xong, người học biết được cấu tạo các loại máy đo đạc và dụng cụ đo đạc thông thường, biết sử dụng các máy và dụng cụ đo để đo góc, đo độ cao, độ dài, giác móng của một công trình đơn giản.

Cơ học kết cấu

            Học phần này giới thiệu những khái niệm cơ bản về phân tích cấu tạo kết cấu phẳng.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về phân tích cấu tạo kết cấu phẳng. Đường ảnh hưởng của các loại dầm giản đơn, mút thừa, tĩnh định nhiều nhịp.

            Sau khi học xong, người học sử dụng đường ảnh hưởng để tính yếu tố xét dưới tác dụng của tải trọng tĩnh và tải trọng di động. Dàn phẳng, khung và vòm tĩnh định.

Kết cấu công trình

            Học phần này giới thiệu về kết cấu gỗ, kết cấu thép và kết cấu bê tông cốt thép.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về vật liệu thép và bê tông cốt thép. Các liên kết và các kết cấu cơ bản trong kết cấu thép. Nguyên lý tính toán kết cấu bê tông cốt thép trong cấu kiện chịu kéo, nén đúng tâm, cấu kiện chịu uốn.

            Sau khi học xong, người học tính toán được các cấu kiện cơ bản của kết cấu Bê tông cốt thép theo TTGH1 và TTGH2, tính toán các liên kết, các cấu kiện cơ bản của kết cấu thép, gỗ.

Máy xây dựng

            Học phần này giới thiệu những các tính năng, nguyên lý làm việc của một số loại máy cơ bản dùng trong xây dựng cầu đường bộ, cách chọn máy trong thi công.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của một số loại máy cơ bản phục vụ cho thi công công trình cầu đường, như máy làm đất, máy sản xuất vật liệu xây dựng, máy thi công chuyên dùng.

            Sau khi học xong, người học phân tích được tính năng, nguyên lý làm việc của các loại máy, biết lựa chọn máy thi công.

An toàn lao động

            Học phần này giới thiệu những kiến thức cơ bản về bảo hộ lao động, những quy định về vệ sinh lao động và biện pháp an toàn lao động trong xây dựng, kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức chung về vấn đề bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động trong xây dựng cầu đường bộ và kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy.

            Sau khi học xong, người học áp dụng được các kiến thức về bảo hộ lao động, biết áp dụng các quy định và các kỹ thuật an toàn trong quá trình thi công.

Bảo vệ môi trường giao thông vận tải

            Học phần này giới thiệu về lĩnh vực bảo vệ môi trường cho học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp.

            Nội dung học phần gồm một số khái niệm chung về môi trường và bảo vệ môi trường, môi trường và phát triển bền vững. Những tác động đến môi trường và  biện pháp giảm thiểu trong 3 giai đoạn của dự án giao thông vận tải (Giai đoạn lập phương án, giai đoạn thi công và giai đoạn khai thác).

            Sau khi học xong, người học có những hiểu biết nhất định về ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Nền móng

            Học phần này giới thiệu những kiến thức cơ bản về các loại móng công trình giao thông.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức về cấu tạo, thiết kế và thi công các loại móng công trình giao thông như: Móng nông trên nền thiên nhiên; móng cọc bê tông cốt thép; móng giếng chìm; móng cọc ống, móng cọc khoan nhồi.

            Sau khi học xong, người học áp dụng được một số giải pháp xử lý nền móng công trình trong trường hợp đặc biệt.

Thiết kế đường ô tô

            Học phần này giới thiệu những nguyên lý chung của công tác thiết kế đường ô tô.

          Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm, cấu tạo của công trình đường ô tô, các nguyên tắc thiết kế, nội dung thiết kế bình đồ, trắc dọc, trắc ngang, thoát nước, mặt đường để thiết kế tuyến đường phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

            Sau khi học xong, người học tính toán và lập được hồ sơ thiết kế tuyến đường.

Thiết kế cầu

            Học phần này giới thiệu về tổng luận cầu, các bộ phận cơ bản của cầu (Mố, trụ, gối, nhịp cầu).

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về cấu tạo, đặc điểm của công trình cần thiết kế (Cầu, đường, cảng); Nguyên tắc thiết kế, các loại tải trọng tác dụng lên công trình cầu.

            Sau khi học xong, người học tính toán và lập được hồ sơ thiết kế công trình cầu.

Thiết kế và xây dựng cống

            Học phần này giới thiệu về tổng luận thiết kế và xây dựng cống.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý tính toán kết cấu các loại cống trong công trình giao thông. Nguyên tắc xác định các kích thước và vị trí đặt cống, chọn kiểu đầu cống và loại cống phù hợp.

            Sau khi học xong, người học biết tổ chức thi công và thiết kế các loại cống.

Xây dựng và quản lý khai thác đường ô tô

            Học phần này giới thiệu nguyên tắc và kỹ thuật công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, sửa chữa vừa và lớn trong quá trình khai thác đường; Tổ chức quản lý khai thác đường ô tô.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về công tác thi công nền, mặt đường ô tô; Các phương pháp thi công, chọn phương pháp thi công và tổ chức thi công theo đúng quy trình, quy phạm.

            Sau khi học xong, người học biết tổ chức tổ chức quản lý khai tác đường ô tô và tổ chức thi công theo đúng quy trình, quy phạm.

Xây dựng cầu

            Học phần này giới thiệu về tổng luận thiết kế và xây dựng cầu.

            Nội dung học phần gồm những kỹ thuật thi công các bộ phận cơ bản của cầu. Các phương pháp thi công, chọn phương pháp thi công và tổ chức thi công theo đúng quy trình, quy phạm.

            Sau khi học xong, người học biết tổ chức thi công và thiết kế xây dựng các loại cầu.

Dự toán xây dựng cơ bản

            Học phần này giới thiệu nguyên tắc tính dự toán, tiên lượng trong công trình xây dựng cơ bản.

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán. Phương pháp tính giá vật liệu xây dựng và mua sắm thiết bị đến hiện trường, đơn giá xây dựng cơ bản. Phương pháp lập giá thành xây dựng công trình.

            Sau khi học xong, người học áp dụng được trình tự và tác dụng của công tác lập dự toán, định mức, đơn giá, các thông tư hiện hành để lập dự toán thi công (tính tiên lượng, phân tích vật tư, nhân công, máy thi công, kinh phí), phục vụ cho công tác thi công và tổ chức thi công.

Thực hành trắc địa

            Sử dung các máy đo đạc công trình như: Máy kinh vĩ, máy thuỷ bình, máy toàn đạc… để đo góc bằng, góc đứng, đo dài, đo trắc ngang, đo cao hình học, đo cao lượng giác, đo toàn đạc khu vực xây dựng công trình.

Thực tập tay nghề cơ bản

            Thực tập tay nghề mộc.

            Thực tập tay nghề thép.

            Thực tập tay nghề bê tông và bê tông cốt thép.

Thực tập khảo sát thiết kế đường

            Phần 1: Thực tập khảo sát đo đạc số liệu ngoài thực địa phục vụ cho thiết kế công trình đường.

            Phần 2: Thực tập thiết kế: Trên cơ sở số liệu đo đạc được ngoài hiện trường, học sinh vận dụng những kiến thức đã học môn thiết kế đường, vận dụng quy trình, quy phạm hiện hành vào địa hình cụ thể để thiết kế đoạn tuyến cho phù hợp về kỹ thuật, kinh tế và điều kiện thi công.

Thực tập nghề nghiệp xây dựng cầu đường

            - Thực tập nghề nghiệp xây dựng đường: Đọc và hiểu các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công đường. Trình tự các bước thi công nền, mặt đường, công trình thoát nước (cống). Công tác kiểm tra, nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành.

            - Thực tập nghề nghiệp xây dựng cầu: Đọc và hiểu các bản vẽ thiết kế kỹ thuậ, thiết kế cấu tạo các bộ phận của cầu, bản vẽ tổ chức thi công cầu.

            Tìm hiểu các công tác kỹ thuật thi công cầu như: định vị, Cấu tạo đà giáo ván khuôn, phương pháp thi công mố, trụ cầu, phương pháp lao kéo cầu. Công tác tố chức quản lý, tổ chức thi công các hạng mục công trình cầu.

Thực tập tốt nghiệp

            Phần 1:

- Thực tập chỉ đạo sản xuất tại các đội thi công ngoài hiện trường như: Chỉ đạo thi công cho các máy thi công, công nhân trực tiếp sản xuất theo đúng trình tự thi công các hạng mục công trình.

 - Theo dõi kiểm tra, thống kê các hạng mục công việc đã hoàn thành.

            Phần 2: Thực tập tại các cơ sở xây dựng cầu đường

            Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của Công ty, kế hoạch sản xuất của công ty xây dựng cầu đường, các văn bản, quy trinh, quy phạm liên quan để bổ xung cho những vẫn đề còn thiếu khi học ở trường. Phương pháp lập hồ sơ hoàn công, các phiếu đánh giá công việc.

 

Bản quyền 2008 - 2020 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]