Ngành Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

Ngành đào tạo:                       VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH

Trình độ đào tạo:                    Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:                   2 năm

Đối tượng tuyển sinh:             Học sinh đã tốt nghiệp THPT

 

GIỚI THIỆU

            Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

        Chương trình tập trung vào phần mềm, phần cứng và các công cụ toán học được sử dụng để trình bày, hiện thị các đối tượng không gian hai hoặc ba chiều trên màn hình máy tính. Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức, kỹ năng vẽ mỹ thuật bằng máy tính.

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung về phần mềm và các hệ thống đồ họa, truyền thông đa phương tiện kỹ thuật số, thiết kế đồ họa, các dụng cụ đồ họa, mạng máy tính và Internet, thiết kế Web, các bộ xử lý và các tiêu chuẩn, các thuộc tính và sự biến đổi, hình chiếu, nhận dạng bề mặt và biến đổi hình vẽ phác thành hình ba chiều, lý thuyết màu sắc và ứng dụng, hình học và các thuật toán thích hợp, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

            Sau khi kết thúc khóa học, người học có thể làm kỹ thuật viên công nghệ thông tin trình dộ trung cấp chuyên nghiệp về vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính, có khả làm việc trong các công ty, xí nghiệp có yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin vào mỹ thuật, đồ hoạ như các công ty quảng cáo, thiết kế Web... đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước.

           

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Kết thúc khóa học người học phải đạt những mục tiêu sau:

Về kiến thức:

 - Trình bày được những nội dung cơ bản về máy tính điện tử, mạng máy tính, một số thiết bị kỹ thuật số, trang thiết bị mạng, về Web, Internet và các bước thiêt kế mỹ thuật có trợ giúp của máy tính.

 - Áp dụng được những kiến thức cơ sở, chuyên môn đã học để thiết kế, trang trí và sử dụng được một số phần mềm để giải quyết các bài toán thiết kế mỹ thuật ứng dụng có trợ giúp của máy tính trong lĩnh vực mỹ thuật và các hoạt động khác của đơn vị.

 - Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

Về kỹ năng:

- Chế bản điện tử được các ấn phẩm;

- Sử dụng được một số phần mềm thiết kế đồ họa, phần mềm vẽ mỹ thuật;

- Thiết kế, xử lý và vẽ mỹ thuật được trên máy vi tính;

- Sử dụng được thiết bị cắt chữ vi tính, thiết bị xử lý ảnh kỹ thuật số; thiết kế mỹ thuật, giao diện Web; có khả năng khắc phục sự cố đơn giản về phần cứng và phần mềm máy tính; khai thác mạng.

Về thái độ:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khỏe để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Hình thành cho học sinh tính cần cù, chịu khó, tỉ mỷ, khéo léo trong nghệ nghiệp, tận tình với công việc.

- Hình thành và rèn luyện cho người học tính thẩm mỹ, khoa học trong vẽ thiết kế mỹ thuật trên máy tính.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần của chương trình

I

Các học phần chung

 

Các học phần bắt buộc

1

Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

Tin học

2

Chính trị

5

Ngoại ngữ

3

Giáo dục thể chất

6

Pháp luật

 

Các học phần tự chọn 

1

Kỹ năng giao tiếp

2

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

II

Các học phần cơ sở

1

Soạn thảo văn bản (Word)

6

Đồ họa cơ bản

2

Bảng tính điện tử (Exel)

7

Trang trí cơ bản

3

Luật xa gần

8

Ngoại ngữ chuyên ngành

4

Hình họa

9

Sử dụng thiết bị kỹ thuật số

5

Mạng máy tính và Internet

 

 

III

Các học phần chuyên môn

 

Các học phần bắt buộc

1

Trang trí ứng dụng

5

Pagemaker và công nghệ in

2

Kỹ thuật xử lý ảnh và PhotoShop

6

Thiết kế WEB

3

Coreldraw

7

Chuyên đề

4

Illustrator

 

 

 

Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)

1

Macromedia  Flash

2

Camtasia Studio

IV

Thực tập cơ bản

 

 

V

Thực tập tốt nghiệp

 

 

Nội dung các học phần cơ sở và chuyên môn

Soạn thảo văn bản (Word)   

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về phần mềm soạn thảo văn bản Word bao gồm: các thao tác với tệp tin, căn lề, bảng biểu, chèn ảnh định dạng phông chữ, in ấn.

            Sau khi học xong, người học có thể  phàn mềm Word để soạn thảo, trình bày, xử lý  và in ấn văn bản một cách hiệu quả.

Bảng tính điện tử                                 

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về  phần mềm bảng tính điện tử, các thao tác trên bảng tính điện tử như: kiểu dữ liệu, định dạng dữ liệu, một số hàm cơ bản và đặt lọc dữ liệu, kết xuất dữ liệu.

            Sau khi học xong, người học có thể  ứng dụng và quản lý, khai thác được cơ sở dữ liệu trên bảng tính điện tử có mức độ phức tạp không cao để phục vụ công tác quản lý và văn phòng. 

Luật xa gần                                  

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về luật xa gần bao gồm cách xác định phối cảnh trong không gian, phương pháp thể hiện vật thể không gian trong mặt phẳng.  

            Sau khi học xong, người học có thể áp dụng kiến thức về luật phối cảnh trong không gian và những phương pháp biểu hiện không gian để diễn đạt trên hình mặt phẳng.

Hình hoạ                                       

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về phương pháp thể hiện các cấu trúc điển hình, các đặc điểm và trạng thái tương quan giữa các góc độ, ánh sáng trong không gian.  

            Sau khi học xong, người học có thể áp dụng được các kiến thức trong việc thể hiện các cấu trúc hình khối, đặc điểm, trạng thái và tương quan tỉ lệ của người, vật trong không gian bằng các yếu tố như: đậm nhạt, đường nét, mầu sắc.

Mạng máy tính và Internet        

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về mạng máy tính: Lan, Internat, hệ điều hành mạng, các tài nguyên và bảo vệ an ninh mạng.

            Sau khi học xong, người học có thể sử dụng, khai thác mạng và tra cứu được các tài nguyên trên mạng cũng như bảo vệ được cơ sở dữ liệu của mình.

Đồ hoạ cơ bản                       

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về đồ hoạ bao gồm những kiến thức về độ bóng, sáng tối, các nét cơ bản và nghệ thuật trình bày, các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế đồ hoạ.

            Sau khi học xong, người học có thể trình bày (vẽ) được trên mẫu vật qua các đường nét cơ bản và độ sáng tối, độ bóng và trình bày bố cục không gian của một mẫu vật trên mặt phẳng đồ hoạ.

Trang trí cơ bản                   

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về trang trí cơ bản bao gồm: các nguyên tắc, cách sử dụng hoạ tiết hoa văn, sử dụng mầu sắc.

            Sau khi học xong, người học có thể bố cục trang trí, sử dụng hoạ tiết hoa văn, sử dụng mầu sắc trong trang trí cho một số hình có độ phức tạp không cao.

Ngoại ngữ chuyên ngành                             

            Nội dung học phần gồm những kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành ứng dụng trong vẽ mỹ thuật có trợ giúp của máy tính.

            Sau khi học xong, người học có thể sử dụng được ngoại ngữ đã học trong giao tiếp chuyên ngành phục vụ trong khi làm việc với khách quốc tế.

Sử dụng thiết bị kỹ thuật số   

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về sử dụng các thiết bị kỹ thuật số như: máy quay phim, máy chụp ảnh kỹ thuật số, máy quét, máy cắt chữ.

            Sau khi học xong, người học có thể sử dụng thiết bị quay phim, chụp ảnh kỹ thuật số, máy quét, máy cắt chữ phuc vụ cho công việc cụ thể có độ phức tạp không cao.

Trang trí ứng dụng           

            Nội dung học phần gồm những kiến thức nâng cao về trang trí bao gồm: sử dụng mầu sắc, phối mầu, kết hợp các đường nét, các hoạ tiết phức tạp.

            Sau khi học xong, người học thể hiện được kiến thức, kỹ năng được nâng cao về sử dụng đường nét, mầu sắc trong cách xây dựng bố cục tranh, kỹ năng vẽ tranh, vẽ nét, khối, kỹ năng trình bày với phông chữ.

Kỹ thuật xử lý ảnh và Photoshop  

            Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về xử lý ảnh và ứng dụng phần mềm photoshop trong việc xử lý ảnh như: làm việc với vùng chọn, các công cụ vẽ, lớp làm việc, mặt nạ, đường dẫn và hình vẽ, mầu sắc, làm việc với văn bản, kết xuất hình ảnh.

            Sau khi học xong, người học có những hiểu biết về kỹ thuật xử lý ảnh và xử dụng phần mềm ứng dụng trong việc hiệu chỉnh ảnh, ghép ảnh nhằm hỗ trợ và nâng cao kỹ năng mỹ thuật ứng dụng.

Coreldraw                                 

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản: vẽ các đường, hình cơ bản, chọn di chuyển và tạo hình đối tượng, sắp xếp đối tượng lớp, quản lý đối tượng, các lệnh làm việc với nhiều đối tượng, tạo các hiệu ứng đặc biệt.

Sau khi học xong, người học có thể  làm được thiết kế, quảng cáo, bìa sách, bìa tạp chí theo yêu cầu cụ thể.

Illustrator                                  

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về phần mềm theo chuẩn đồ hoạ trong công nghiệp bao gồm: tạo các hình cơ bản, tô màu, vẽ bằng công cụ PEN, thay đổi các đối tượng, pha hình và màu sắc, làm việc với lớp, kết hợp đồ hoạ illustrator và hình ảnh photoshop.

Sau khi học xong, người học có khả năng thiết kế tranh ảnh, ứng dụng trong in ấn, đa phương tiện và các đồ hoạ trực tuyến.

Pagemaker và công nghệ in   

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về phần mềm chế bản Pagemaker và công nghệ in như: thiết kế trang ấn phẩm, đồ hoạ, tạo định dạng, khuôn mẫu, lập bản biể, mục lục, in ốp xét, in lưới.

Sau khi học xong, người học có khả năng chế bản văn bản, trang tạp chí, trang báo với các kiểu trình bày kết hợp với hình ảnh, đồ hoạ đa dạng, sinh động phù hợp và in ấn các ấn phẩm cho yêu cầu cụ thể của đơn vị.

Thiết kế Web                           

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về thiết kế và lập trình web bao gồm các nội dung: tạo web, đồ hoạ trong web, sử dụng bảng trong thiết kế web, hiệu đính, sửa chữa web, siêu liên kết, thiết kế form, xử lý ảnh.

          Sau khi học xong, người học có thiết kế Web một cách nhanh chóng và hiệu quả cho những yêu cầu cụ thể không phức tạp.

Chuyên đề                                

Nội dung học phần gồm những kiến thức cập nhật kịp thời các thông tin, những phần mềm ứng dụng trong văn phòng và quản lý, bổ sung nâng cao một trong các môn lý thuyết chuyên ngành cần thiết và trang bị nâng cao kỹ năng thực hành.

            Sau khi học xong, người học thể làm được một số chương trình ứng dụng tổng hợp có mức độ phức tạp không cao.

Macromedia Flash                  

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về phần mềm thiết kế hoạt hình cho web như: làm việc với các đối tượng, văn bản, âm thanh, ảnh bitmap, biểu tượng, tương tác trong Flash, lớp, hoạt hình, xuất bản sản phẩm.

Sau khi học xong, người học khai thác triệt để phần mềm  thiết kế hoạt hình và tạo được các hiệu ứng ứng dụng bổ trợ cho các mục đích cụ thể.

Camtasia Studio

Nội dung học phần gồm những kiến thức cơ bản về phần mềm Camtasia Studio bao gồm các phần: ghi lại hạot động trên máy tính, hiệu chỉnh lại đoạn phim vừa ghi được, xuất đoạn phim ra một ssịnh dạng theo yêu cầu và chia sẻ, trình chiếu.

Sau khi học xong, người học có thể làm được profile giới thiệu công ty, đơn vị hay cá nhân, tạo bộ đĩa CD-rom cho các bài tập ứng dụng hay các video streaming hỗ trợ cho việc thiết kế qua mạng.

Các học phần thực tập cơ bản

Lắp ráp, thay thế các cấu phần cơ bản của máy tính và cài đặt một số phần mềm   

Nội dung học phần gồm những kiến thức và kỹ năng về các cấu phần cơ bản của máy tính và một số phần mềm ứng dụng thường dùng.

            Sau khi học xong, người học có đủ năng lực cơ bản về việc lắp đặt máy tính, tháo lắp thay thế những phần đơn giản của máy tính như: ổ đĩa cứng, ổ đĩa CD, chuột, thiết bị âm thanh, tai nghe; cài dặt, nâng cấp phần mềm hoặc dỡ khỏi ổ những phần mềm không sử dụng.

Mỹ thuật, đồ hoạ                                                                                                

Nội dung học phần gồm những kiến thức và kỹ năng bố cục, trình bày phối cảnh về không gian trong tự nhiên, không gian của tác phẩm mỹ thuật, thể hiện luật xa gần, màu sắc.

Sau khi học xong, người học có kỹ năng diễn tả các cấu trúc hình khối, đặc điểm trạng thái và tương quan tỷ lệ của người, vật trong không gian trên mặt phẳng một cách hài hoà, thẩm mỹ.

Ứng dụng phần mềm trong vẽ mỹ thuật và xử lý ảnh                

Nội dung học phần cung cấp các kiến thức, kỹ năng về việc áp dụng các ứng dụng phần mềm vẽ và xử lý ảnh trên máy tính.

Sau khi học xong, người học có kỹ năng xử dụng phần mềm Photoshop và Illustrator và một số phần mềm khác trong việc vẽ và xử lý ảnh một cách khá chuyên nghiệp một tác phẩm theo phong cách riêng.

Xây dựng trang thông tin điện tử của đơn vị, quảng cáo và xây dựng tài liệu       

            Nội dung học phần tổng hợp những kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin trong ứng dụng thông tin văn phòng, quảng cáo và quản lý thông tin tĩnh và động

            Sau khi học xong, người học có kỹ năng xây dựng được trang thông tin điện tử (Web) của đơn vị có mức độ không phức tạp về tổ chức, bộ máy và chức năng chính của một đơn vị để quảng cáo, cấu trúc nghệ thuật (tranh) đơn giản trên máy tính và đưa các thông tin tóm tắt được trang trí trên web, lên trang, in ấn văn bản cụ thể và các giao diện ứng dụng khác.

Các học phần thực tập tốt nghiệp

Xây dựng thư viện  tác phẩm đồ hoạ, trang trí mỹ thuật theo chủ đề 

Học phần này nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nâng cao chuyên sâu trong việc ứng dụng các phần mềm vẽ và các phần mềm xử lý ảnh theo những yêu cầu cụ thể.

            Sau khi học xong, người học có kỹ năng đáp ứng được những yêu cầu từ thực tế của đơn vị, doanh nghiệp trong việc xây dựng thư viện đồ hoạ, trang trí mỹ thuật và thể hiện được một tác phẩm mỹ thuật

Biên tập, trình diễn các tác phẩm mỹ thuật theo chủ đề trên máy tính/in trên giấy 

Học phần này nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong việc biên tập, sửa chữa, bố trí sắp đặt các tác phẩm mỹ thuật theo các chủ đề định trước.

Sau khi học xong, người học thực hiện được việc chỉnh sửa, hoàn thiện, bố trí, sắp đặt cho một tác phẩm, một số tác phẩm nghệ thuật để thể hiện theo một chủ đề trên máy hoặc trên giấy theo phong cách riêng.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]