Đại học » Miền Bắc

Đại học Thái Nguyên

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020
*******

- Tên đơn vị: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

- Sứ mệnh lịch sử: Đại học Thái Nguyên là đại học vùng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao; đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.tnu.edu.vn; www.tuyensinh.tnu.edu.vn .

- Điện thoại: (0208)3753041; Fax: (0208) 3852665;

- Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn .

 

I. Các trường đại học, cao đẳng thành viên; các khoa trực thuộc và phân hiệu của Đại học Thái Nguyên:

1. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 - Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại hỗ trợ:  0977 242423; 0987.697697 hoặc 0208.3647.714

- Website: http://tueba.edu.vn/ hoặc facebook.com/tuebatuyensinh

2. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, số 666, đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại hỗ trợ: 0912 847588 (Thầy Đặng Danh Hoằng).

-  Website: http://ts.tnut.edu.vn

3. Trường Đại học Nông Lâm

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm, đường Mỏ Bạch, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại hỗ trợ:  0912003756 (Thầy Lê Văn Thơ).

-  Website: http://tuaf.edu.vn

4. Trường Đại học Sư phạm

- Phòng 311, nhà A2, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên; số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại hỗ trợ: 0982 116208 (Thầy Nguyễn Phúc Chỉnh).

- Website: www.dhsptn.edu.vn

5. Trường Đại học Y - Dược

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên; số 284, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  

- Điện thoại hỗ trợ: 0966 590665 (cô Ngô Thị Thanh Loan)

-  Website: http://tuyensinh.tump.edu.vn

6. Trường Đại học Khoa học

- Văn phòng tư vấn tuyển sinh (Phòng 110), Trường Đại học Khoa học; phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại hỗ trợ:  0989.82.11.99 hoặc 0982.286.907;  0986.911.386

   -  Website: http://tnus.edu.vn hoặc Facebook: https://fb.com/DHKHDHTN

7. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông 

- Trung tâm Tuyển sinh và Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thôn; đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại hỗ trợ: 0918 372988 (Thầy Phùng Trung Nghĩa).

- Website: https://ictu.edu.vn/

8. Khoa Ngoại ngữ

- Phòng Đào tạo (A101), Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, đường Z115, xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Đối diện Trường THPT Vùng Cao Việt Bắc).

- Điện thoại hỗ trợ: 02083.648.482/ 0945 835 888 / 0948 859 978.

- Website: http://sfl.tnu.edu.vn hoặc http://sfl.tnu.edu.vn/Article/details/2478

9. Khoa Quốc tế

- Phòng Đào tạo (Tầng 2, Nhà Điều hành), Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại hỗ trợ: 0919 618718 (Thầy Trần Anh Vũ).

 - Website: https://istn.edu.vn

10. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

- Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, tổ 13, P. Bình minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại hỗ trợ: 0915 825 266 (Thầy Nguyễn Hoàng)

- Website: http://laocai.tnu.edu.vn

11. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

- Điện thoại hỗ trợ: Cô Phùng Thị Hải Yến; ĐT: 0915212959

- Website: http://tec.tnu.edu.vn

II. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh theo 04 phương thức (tùy theo từng trường/ khoa/ phân hiệu có phương thức tuyển sinh cụ thể, thí sinh xem chi tiết tại file đính kèm):

a) Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2020

b) Xét tuyển theo điểm học tập và rèn luyện THPT (học bạ)

c) Xét tuyển thẳng theo quy định về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

d) Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2020 kết hợp thi tuyển năng khiếu: ngành Giáo dục Mầm non (đọc diễn cảm, Hát); ngành Giáo dục Thể chất (bật xa, chạy 100m).

e) Xét tuyển theo điểm học tập và rèn luyện THPT (học bạ) kết hợp thi tuyển năng khiếu: ngành Giáo dục Mầm non (Đọc diễn cảm, Hát); ngành Giáo dục Thể chất (bật xa, chạy 100m).

III. Phát triển chương trình và tuyển sinh ngành mới

Các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc của Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo có tính hội nhập quốc tế cao hiện có: Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật điện), Trường Đại học Nông Lâm (Khoa học và quản lý môi trường, Công nghệ thực phẩm, Kinh tế nông nghiệp), Khoa Quốc tế (Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán - Tài chính, Quản lý tài nguyên và môi trường); các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Tài chính, Quản trị du lịch và khách sạn), Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Công nghệ thông tin).

Đại học Thái Nguyên tập trung đầu tư phát triển chương trình trọng điểm theo định hướng chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và cách mạng công nghiệp 4.0, đó là những chương trình đào tạo đa phần liên quan đến các lĩnh vực công nghệ hoặc những ngành có nhu cầu lao động tăng cao trong những năm tới. Có 15 chương trình trọng điểm được đầu tư phát triển và tuyển sinh trong năm 2020, cụ thể: Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử và Marketing số, Cơ điện tử, Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, Nông nghiệp công nghệ cao, Kỹ thuật xét nghiệm Y sinh, Công nghệ thực phẩm, Điều dưỡng, Thú y, Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn, Phân tích đầu tư tài chính, Dịch vụ pháp luật, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Anh.

IV. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo và dự kiến tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên dự kiến tuyển sinh 10.540 chỉ tiêu đại học của 141 ngành học, 1.240 chỉ tiêu cao đẳng của 22 ngành học, cụ thể:

STT

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

(mã tổ hợp xét tuyển)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MÃ TRƯỜNG: DTE)

I

Chương trình đại trà 

 

 

 

Nhóm ngành III

 

 

1

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, C01, D01

2

Tài chính - Ngân hàng

7340201

A00, A01, C01, D01

3

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D07

4

Marketing

7340115

A00, A01, C04, D01

5

Quản lý công

7340403

A00, A01, C01, D01

6