Đại học » Miền Bắc

Đại học Thái Nguyên

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2021
*******

- Tên đơn vị: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.tnu.edu.vn; www.tuyensinh.tnu.edu.vn .

- Điện thoại: (0208)3753041; Fax: (0208) 3852665;

- Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn .

 

I. Giới thiệu chung

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) là một trong ba đại học vùng của cả nước, cùng với hai đại học quốc gia có sứ mệnh “thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước” (Khoản 4 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018); là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội cho Vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.

ĐHTN bao gồm 07 trường đại học thành viên, 01 trường và 01 khoa trực thuộc, 01 phân hiệu Đại học (cơ sở đào tạo); các viện nghiên cứu khoa học và đơn vị phục vụ đào tạo. 07/07 trường đại học thành viên đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

ĐHTN hiện đang đào tạo 32 ngành trình độ tiến sĩ, 63 ngành trình độ thạc sĩ, 150 ngành trình độ đại học và 27 ngành trình độ cao đẳng, trong đó: 10 chương trình liên kết quốc tế đào tạo sau đại học, 10 chương trình tiên tiến nhập khẩu đào tạo đại học bằng tiếng Anh, 15 chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao và các chương trình liên kết với doanh nghiệp.

II. Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

              Đại học: 130 ngành với 12.500 chỉ tiêu

              Cao đẳng: 27 ngành với 930 chỉ tiêu

3. Phương thức tuyển sinh:

             Xét tuyển thẳng

             Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

             Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

III. Thông tin tuyển sinh chi tiết của các đơn vị thành viên

(Xem chi tiết tại file đính kèm)

Đính kèm: THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH, CĐ CHÍNH QUY NĂM 2021

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]