ĐẠI HỌC » Miền Bắc

Đại học Thái Nguyên

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023
*******
- Tên đơn vị: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.tnu.edu.vn; www.tuyensinh.tnu.edu.vn .
- Điện thoại: (0208)3753041; Fax: (0208) 3852665;
- Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn .
 

Thông tin tuyển sinh chi tiết của các đơn vị thành viên
Mã trường
Tên trường
DTE
DTK
DTN
DTS
DTY
DTC
DTZ
DTF
DTQ
DTP

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]