Đại học » Miền Bắc

Đại học Thái Nguyên

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

- Tên đơn vị: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

- Sứ mệnh lịch sử: Đại học Thái Nguyên là đại học vùng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao; đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.tnu.edu.vn; www.tuyensinh.tnu.edu.vn .

- Điện thoại: (0208)3753041; Fax: (0208) 3852665;

- Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn .

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ THÀNH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH KẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA QUỐC TẾ

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]