Đại học » Miền Bắc

Đại học Thái Nguyên

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

- Tên đơn vị: ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

- Sứ mệnh lịch sử: Đại học Thái Nguyên là đại học vùng, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chất lượng cao; đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.tnu.edu.vn; www.tuyensinh.tnu.edu.vn .

- Điện thoại: (0208)3753041; Fax: (0208) 3852665;

- Email: bandaotao.dhtn@moet.edu.vn .

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ THÀNH VIÊN

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH KẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

- KHOA NGOẠI NGỮ

- KHOA QUỐC TẾ

- PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI

- TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

* NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NĂM 2018 CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]