Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Sư phạm (ĐH Thái Nguyên)

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Mã trường: DTS

Địa chỉ: Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Website: http://www.dhsptn.edu.vn;

Số điện thoại: 02083. 653559 (Phòng Đào tạo) Fax: 02083. 857867

Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn

Phó Hiệu trưởng phụ trách: PGS.TS Nguyễn Thị Tính

 

Trích Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên:

 

Close [X]