Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên)

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

* Mã trường: DTY

* Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

* Điện thoại: 0280.3852671 -Fax: 0280.3855710

* Web: http://www.tump.edu.vn  

 

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sử dụng kết quả học tập của tổ hợp các môn ở THPT.

1. Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

1.1. Đối tượng xét tuyển

Thí sinh học tại các trường THPT trong toàn quốc, tốt nghiệp THPT; bảo đảm ngưỡng điểm đầu vào xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Thí sinh là người khuyết tật đã được cấp có thẩm quyền công nhận có thể liên hệ với Nhà trường để được tư vấn lựa chọn ngành học phù hợp trước khi đăng ký dự tuyển.

1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển, tiêu chí phụ và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển

- Tiêu chí phụ : Sử dụng môn chính làm tiêu chí phụ.

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

- Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ, không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển sinh năm 2021.

13. Tổ chức tuyển sinh:

Theo quy định tại Quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Chính sách ưu tiên

(1) Chính sách ưu tiêu theo khu vực, đối tượng và khung điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Các đối tượng được xét tuyển thẳng

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.

b) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh.

c) Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào các ngành Y khoa; Răng Hàm Mặt; Y học dự phòng; Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa học, Vật lý, Tiếng Anh đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ngành Dược học.

d) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh; đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có nội dung đề tài phù hợp với ngành tuyển sinh và đã tốt nghiệp THPT thì được xét tuyển thẳng vào các ngành Y học dự phòng; Điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học. Chú ý cho mục c và d: Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT để xét tuyển thẳng tại Trường.

e) Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại trường: Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học. Thí sinh xem chi tiết “Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh” tại website của trường.

(3) Thời gian, hình thức, thành phần hồ sơ xét tuyển thẳng: Thực hiện theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT:

Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.6. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng.

2. Xét tuyển sử dụng kết quả học tập của tổ hợp các môn ở THPT

2.1 Đối tượng xét tuyển: Thí sinh học tại các trường THPT trong toàn quốc, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021; bảo đảm ngưỡng điểm đầu vào xét tuyển theo quy định của DTY.

2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn để xét tuyển, tiêu chí phụ và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp

- Tiêu chí phụ: Sử dụng môn chính làm tiêu chí phụ.

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển: Không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

2.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

(1) Đối với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, thí sinh phải đảm bảo đồng thời hai điều kiện:

- Học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi;

- Tổng ĐTBmh lớp 12 của ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển ghi trong học bạ THPT ≥ 24 điểm, trong đó không môn nào < 7,0 điểm.

(2) Đối với ngành Dược học: Học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

(3) Đối với các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

2.4. Chính sách ưu tiên

(1) Chính sách ưu tiêu theo khu vực, đối tượng và khung điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng của DTY, ngoài khung điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng, DTY quy định khung điểm cộng trong ưu tiên xét tuyển của Trường như sau:

Đối tượng 1: Thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc đoạt giải học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thuộc các môn trong tổ hợp môn xét tuyển; thí sinh xếp loại học lực giỏi. Khung điểm cộng như sau:

Đối tượng 2: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn thời hạn tính đến ngày 30/9/2021) tương đương với B1; B2; C1; C2 theo khung tham chiếu Châu Âu. Khung điểm cộng như sau:

Lưu ý:

- Thí sinh có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng ưu tiên của Trường chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

- Điểm cộng thuộc các nội dung này được xét cộng cho các ngành xét tuyển theo từng môn trong tổ hợp xét tuyển thí sinh lựa chọn.

2.5. Tổ chức tuyển sinh

a) Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 10/5/2021 - 31/5/2021.

b) Điểm xét tuyển (ĐXT-06HK THM): Là tổng điểm trung bình 6 học kỳ của các môn theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo theo quy định riêng của DTY và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

c) Nguyên tắc xét tuyển

- Thí sinh có đủ các điều kiện và đáp ứng yêu cầu của DTY có quyền ĐKXT;

- Thí sinh được ĐKXT tất cả các ngành đào tạo đại học của Trường (không giới hạn số nguyện vọng) và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo ĐXT-06HK THM, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- ĐXT-06HK THM được làm tròn đến hai chữ số thập phân; đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì lấy điểm trung bình môn Toán làm tiêu chí phụ xét từ cao xuống thấp, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn;

d) Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong các đợt tiếp theo (nếu có);

e) Hướng dẫn ĐKXT và chi tiết về cách tính điểm xét tuyển (xem chi tiết tại website: tump.edu.vn)

2.6. Lệ phí xét tuyển: 60.000đ/1 nguyện vọng xét tuyển.

3. Học phí dự kiến

- Học phí năm học 2021-2022: 1.430.000 đồng/tháng/người.

- Chi phí đào tạo những năm tiếp theo sẽ thực hiện theo quy định mới của Nhà nước.

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]