Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

Mã trường: DNB

Địa chỉ: Đường Xuân  Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 0229.3892.701;  0985.914383; 0938432640

Địa chỉ trang web: www.hluv.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

Năm 2020 nhà trường áp dụng 2 phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia. Riêng ngành Giáo dục Mầm non xét kết quả 2 môn Ngữ văn và Toán của kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập ở lớp 12 trường THPT (xét học bạ). Riêng ngành Giáo dục Mầm non lấy kết quả học tập 2 môn Ngữ văn và Toán kết hợp với kết quả thi môn Năng khiếu.

Môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) thí sinh phải đăng ký dự thi tại trường Đại học Hoa Lư hoặc các trường Đại học khác để lấy kết quả xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

NNhóm ngành

Chỉ tiêu

theo nhóm ngành

Ngành

Chỉ tiêu

theo

ngành

Trong đó

Phương thức 1

Phương thức 2

ĐH Chính quy

505

 

 

 

 

Nhóm ngành I

 

 

385

Sư phạm Toán học

20

15

5

Sư phạm Vật lý

20

15

5

Sư phạm Ngữ Văn

25

15

10

Giáo dục Mầm non

120

100

20

Giáo dục Tiểu học

200

125

75

Nhóm ngành III

60

Kế toán

40

20

20

Quản trị kinh doanh

20

10

10

Nhóm ngành VII

60

Việt Nam học

(chuyên ngành Văn

 hóa - Du lịch)

20

10

10

Du lịch

40

20

20

Liên thông ĐH CQ

160

 

 

Tổ chức thi tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT

Thông tin chi tiết xem tại: hluv.edu.vn

Nhóm ngành I

 

140

Giáo dục Mầm non

20

Giáo dục Tiểu học

120

Nhóm ngành III

20

Kế toán

20

CĐ Chính quy

15

 

 

 

Nhóm ngành I

15

Giáo dục Mầm non

13

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

5.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

* Đối với tất cả các ngành Sư phạm:

- Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành sư phạm phải đạt mức sàn tối thiểu cho mỗi ngành, mỗi trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm 2020. Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên và mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào đạt dưới 2,0 điểm.

* Đối với các ngành còn lại:

- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Lư tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, được công bố trên website của trường sau khi có dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở THPT (xét học bạ)

* Đối với các ngành sư phạm:

- Hệ Đại học: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại giỏi, tổng tổ hợp môn xét tuyển phải đạt ít nhất 24 điểm.

- Hệ Cao đẳng: thí sinh phải có học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục mầm non, ngoài điều kiện nói trên thì kết quả thi môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm trở lên, mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào có kết quả dưới 2,0 điểm.

Thí sinh sử dụng kết quả của 3 môn trong năm học lớp 12 (tương ứng tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của phương án xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia). Đối với thí sinh đăng ký vào ngành Giáo dục Mầm non sử dụng kết quả 2 môn Ngữ văn, Toán và kết quả thi môn Năng khiếu để đăng ký xét tuyển.

* Đối với các ngành còn lại:

- Hệ đại học: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.

- Hệ cao đẳng: Điểm TBC của 3 môn đăng ký xét tuyển trong năm học lớp 12 đạt từ 5,5 trở lên.

* Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 - Tốt nghiệp THPT

 - Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và đáp ứng các quy định theo Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường Đại học Hoa Lư.

* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thông tin về ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển năm 2020:

TT

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Ghi chú

I.

Đào tạo đại học

 

 

505 chỉ tiêu

1

Sư phạm Toán học

7140209

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

 

2

Sư phạm Vật lý

7140211

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Lý, Sinh (A02)

 

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, Địa, Tiếng Anh  (D15)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, GD công dân, Tiếng Anh (D66)

 

4

Giáo dục Tiểu học

7140202

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Toán, Lý, Hóa (A00)

Văn, Toán, GDCD (C14)

 

5

Giáo dục Mầm non

7140201

Văn, Toán, Năng khiếu

( Đọc diễn cảm, hát) (M00)

Thi Năng khiếu tại trường ĐH Hoa Lư hoặc các trường ĐH khác

6

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 

7

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

 

8

Việt Nam học

 (Chuyên ngành

Văn hóa - Du lịch)

7310630

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, GD công dân, Tiếng Anh (D66)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

 

9

Du lịch

7810101

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, GD công dân, Tiếng Anh (D66)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

 

II.

Đào tạo cao đẳng

 

15 chỉ tiêu

1

Giáo dục Mầm non

5140201

Văn, Toán, Năng khiếu

( Đọc diễn cảm, hát) (M00)

Thi Năng khiếu tại trường ĐH Hoa Lư hoặc các trường ĐH, CĐ khác

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Thời gian xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu

- Đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: Các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các ngành sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 02/8/2020 đến ngày 31/8/2020. Xét tuyển vào ngày 4 tháng 9 năm 2020.

+ Đợt 2, 3, 4: Trường sẽ có thông báo sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1.

- Môn Năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non) được tổ chức thi tại trường Đại học Hoa Lư, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu từ ngày 06/5/2020 đến ngày 31/7/2020. Thi tuyển vào ngày 1 tháng 8 năm 2020.

+ Đợt 2: Thời gian nhận hồ sơ từ 2/8/2020 đến ngày 18/9/2020. Thi tuyển vào ngày 20 tháng 9 năm 2020.

7.2. Quy định về hồ sơ, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non)

* Quy định về hồ sơ:

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ gồm:

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu-bản chính (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ Bản sao giấy khai sinh: 01 bản.

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ khi nhập học.

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ sơ gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh: 01 bản.

+ Bản sao học bạ THPT (có công chứng): 01 bản.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp tại Phòng Đào tạo-QLKH. Riêng hồ sơ dự thi môn năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH, trường Đại học Hoa Lư.

* Hình thức nhận hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình);

- Gửi qua bưu điện về Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

- Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển

Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

Lệ phí xét tuyển và thi tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh Ninh Bình, và các quy định của Nhà nước.

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ ngày 07 tháng 8 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2020

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Close [X]