ĐẠI HỌC » Miền Bắc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
*********
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
Mã trường: SKN
Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.
Điện thoại: 0350.3630858, 3637804; Fax: 0350.3637994
Website: http//www.nute.edu.vn
 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (mã: SKN) là trường Đại học công lập Trung ương, trụ sở tại thành phố Nam Định, có lịch sử 56 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, địa bàn tuyển sinh trên cả nước. Trường đào tạo và cấp bằng kỹ sư, cử nhân, sinh viên có nhu cầu trở thành giảng viên, giáo viên tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được học và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, cơ quan Nhà nước hoặc làm việc ở nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc...). Năm 2022, Nhà trường tuyển sinh đại học hệ chính quy như sau: 
1. Chỉ tiêu: 800 chỉ tiêu.
2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.
3. Thời gian đào tạo:
- 04 năm đối với đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân
- 4,5 năm đối với đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp kỹ sư
4. Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển   
TT
Tên ngành/ chuyên ngành đào tạo
Mã ngành
Đào tạo cử nhân
Đào tạo kỹ sư
Tổ hợp xét tuyển
1
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
7510201
x
x
 
 
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Lý, Ngoại ngữ
- Toán, Văn, Ngoại ngữ
2
Công nghệ chế tạo máy
7510202
x
x
3
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510203
x
x
4
Công nghệ kỹ thuật ôtô
7510205
x
x
5
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7510301
x
x
6
Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành)
7510301
x
x
7
Hệ thống điện (chuyên ngành)
7510301
x
x
8
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
7510303
x
x
9
Khoa học máy tính
7480101
x
x
10
Công nghệ thông tin
7480201
x
x
11
Kế toán
7340301
x
 
12
Quản trị kinh doanh
7340101
x
 
* Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có thể là: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Hàn.
5. Phương thức tuyển sinh
Tất cả các ngành đào tạo áp dụng 3 phương thức xét tuyển sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh THPT của Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
5.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 40% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.
b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh
- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
c) Tiêu chí xét tuyển
- Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ1  +  ĐUT
Trong đó: TĐ1 là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển, ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): ĐXT đạt từ 15,00 điểm trở lên.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có thể được điều chỉnh tại thời điểm xét tuyển để phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế và đảm bảo chất lượng tuyển sinh của Nhà trường.
d) Nguyên tắc xét tuyển
- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm bài thi môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.
- Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định.
đ) Hình thức đăng ký xét tuyển (ĐKXT)
- Đợt 1: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
- Các đợt bổ sung:
Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:
+ Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2022” để thực hiện đăng ký xét tuyển.
+ Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ban Tuyển sinh Nhà trường.
5.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 40% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.
b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh
- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
c) Tiêu chí xét tuyển
- Dựa vào Điểm xét tuyển được xác định như sau: ĐXT = TĐ2 + ĐUT
Trong đó:
+ TĐ2 là trung bình điểm tổng kết học kỳ I, II năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp xét tuyển.
+ ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: TĐ2 đạt từ 15,00 điểm trở lên.
d) Nguyên tắc xét tuyển
- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.
- Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định.
đ) Thời gian xét tuyển
Tổ chức xét tuyển nhiều đợt (dự kiến):
- Đợt 1 lần 1: vào tháng 05/2022              
- Đợt 1 lần 2: vào tháng 08/2022
e) Thời gian nhận Hồ sơ ĐKXT: từ tháng 02/2022.
g) Hình thức đăng ký xét tuyển
Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:
- Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2022” để thực hiện đăng ký xét tuyển.
- Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ban Tuyển sinh Nhà trường.
5.3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội
a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 20% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.
b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh
- Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
c) Tiêu chí xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. 
- Điểm xét tuyển (ĐXT) dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL của ĐHQGHN như sau:
                                    ĐXT = ĐĐGNL + (ĐUT x 5)
Trong đó: ĐĐGNL là điểm bài thi ĐGNL; ĐUT là điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): Điểm xét tuyển (ĐXT) đạt từ 75,00 điểm trở lên
d) Nguyên tắc xét tuyển
- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm phần thi Tư duy định lượng. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.
- Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định.
đ) Thời gian xét tuyển, hồ sơ ĐKXT, hình thức đăng ký xét tuyển: Nhà trường có Hướng dẫn cụ thể sau (thông tin được cập nhật trên Website của Nhà trường)
* Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:
Ban tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
- Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định
- Điện thoại: 0228.3630858          
- Email: bants.skn@moet.edu.vn           - Website: http://www.nute.edu.vn
- Fanpage Facebook: fb.com/ts.nute     - Zalo Official: https://zalo.me/dhspktnd 
 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]