Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Mã trường: SKN

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Điện thoại: 0350.3630858, 3637804; Fax: 0350.3637994

Website: http//www.nute.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trên cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tuyển sinh theo 2 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

Các thông tin tuyển sinh được đăng tải công khai trên Website của Trường (http//www.nute.edu.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Đối với phương thức 1: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

- Đối với phương thức 2: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo.

- Đại học sư phạm kỹ thuật: Nhà trường sẽ thông báo khi được Bộ giao nhiệm vụ.

- Đại học công nghệ, kinh tế: 800 chỉ tiêu, cụ thể:

 

TT

 

Mã ngành

 

Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến)

Phương thức 1

Phương thức 2

1

7480201

Công nghệ thông tin

 

 

 

 

300

 

 

 

 

300

2

7480101

Khoa học máy tính

3

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4

7510202

Công nghệ chế tạo máy

5

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

6

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: CN kỹ thuật điện, điện tử; CN kỹ thuật điện; Hệ thống điện)

8

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

9

7340301

Kế toán

100

100

10

7340101

Quản trị kinh doanh

* Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có thể là: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

5.1. Đối với phương thức 1

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến): Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 15,00 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên) trong đó không có bài thi/môn thi bị điểm liệt.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có thể được điều chỉnh tại thời điểm xét tuyển để phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế và đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào của Nhà trường.

- Điều kiện nhận ĐKXT:

+ Tính đến thời điểm xét tuyển, thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

5.2. Đối với phương thức 2

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng các điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển đạt từ 15,00 điểm trở lên.

- Điều kiện nhận ĐKXT:

+ Tính đến thời điểm xét tuyển, thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

6.1. Mã số Trường: SKN

6.2. Ngành đào tạo, mã ngành và tổ hợp xét tuyển

TT

Tên ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

1

Công nghệ thông tin

7480201

 

 

 

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

- Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

2

Khoa học máy tính

7480101

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

4

Công nghệ chế tạo máy

7510202

5

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

6

Công nghệ kỹ thuật ôtô

7510205

7

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện)

7510301

8

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7510303

9

Kế toán

7340301

10

Quản trị kinh doanh

7340101

6.3. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.    

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT; các điều kiện xét tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

7.1. Đối với phương thức 1

a) Thời gian ĐKXT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b) Hình thức ĐKXT

- Xét tuyển đợt 1: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Xét tuyển bổ sung:

Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tuyến trên Website Nhà trường: Truy cập vào Website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2021” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

+ Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ban tuyển sinh Nhà trường.

c) Tiêu chí xét tuyển

Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ1  +  ĐUT

Trong đó: TĐ1 là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển, ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

d) Nguyên tắc xét tuyển

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm bài thi Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

- Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định.

7.2. Đối với phương thức 2

a) Thời gian ĐKXT: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt (dự kiến):

- Đợt 1 lần 1: vào tháng 05/2021.

- Đợt 1 lần 2: vào tháng 08/2021.

b) Thời gian nhận Hồ sơ ĐKXT: từ tháng 02/2021.

c) Hình thức ĐKXT

Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

- Đăng ký trực tuyến trên Website Nhà trường: Truy cập vào Website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2021” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

- Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ban tuyển sinh Nhà trường.

d) Tiêu chí xét tuyển

Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ2  +  ĐUT

Trong đó: TĐ2 là tổng các Điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển. ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

e) Nguyên tắc xét tuyển

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

- Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo theo quy định.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển; …

Theo đối tượng, khu vực, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Không thu lệ phí.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (dự kiến)

- Đại học khối ngành kinh tế: 340.000đ/1 tín chỉ.

- Đại học khối ngành công nghệ kỹ thuật: 390.000đ/1 tín chỉ.

11. Các nội dung khác

a) Năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định có sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành để tuyển sinh, cụ thể:

Đối với thí sinh được miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ

- Thí sinh phải thuộc một trong các đối tượng:

+ Là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

+ Có một trong các chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh được miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét tuyển vào đại học.

Đối với thí sinh được bảo lưu điểm thi: Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được sử dụng điểm bảo lưu của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi KHTN đạt từ 5,0 điểm trở lên để xét tuyển vào đại học.

* Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Ban tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858

Facebook (www.facebook.com/ts.nute)

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Website: http://www.nute.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]