Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Mã trường: YDD

Địa chỉ : 257 Hàn Thuyên - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : (0228) 3649666    Fax : (0228) 3643669

Email: dieuduong@ndun.edu.vn  Website : http://www.ndun.edu.vn

 

TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021:

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]