Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Mã trường: YDD

Địa chỉ : 257 Hàn Thuyên - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Số điện thoại : (0228) 3649666    Fax : (0228) 3643669

Email: dieuduong@ndun.edu.vn  Website : http://www.ndun.edu.vn

 

Trích đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định:

Close [X]