ĐẠI HỌC » Miền Bắc

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

* Tên đơn vị: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

* Mã trường: DTQ

* Địa chỉ: Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên; P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên.

* Website: https://is.tnu.edu.vn - Chuyên trang tuyển sinh https://tuyensinhis.tnu.edu.vn

* Địa chỉ trang mạng xã hội Facebook: https://www.facebook.com/Khoaquoctedhtn

* Số điện thoại liên hệ: 02083 549.188 – 0866.003.423

 

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

2. Phạm vi tuyển sinh.

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển).

3.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: 35% chỉ tiêu

Dựa vào kết quả điểm thi THPT năm 2023 (không bảo lưu kết quả trước năm 2023). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT năm 2023 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.

ĐXT = ∑ĐiểmTHPTmôn thi_i + Điểmưu_tiên

3.2. Xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện THPT (học bạ): 60% chỉ tiêu

Dựa vào ĐTBHB từng môn học của 02 kỳ học (2 kỳ lớp 11 hoặc lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng ĐTBHB theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao xuống thấp.

3.3. Xét tuyển thẳng: 05%

Tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mần non.

Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Quốc tế cũng mở rộng ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các đối tượng có năng lực, thu hút nhân tài với các chính sách như sau:

TT

Nội dung xét

Điều kiện

Tiêu chuẩn

1

Giấy chứng nhận

Học sinh giỏi (Toán; Lý; Hóa; Văn; Anh; Sinh; Tin) hoặc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật; Điểm trung bình học bạ (ĐTBHB) 3 học kỳ của từng môn theo tổ hợp (có 3 môn), mỗi môn từ 6,0 trở lên

Giải 1, 2, 3 quốc gia hoặc quốc tế

2

Giấy chứng nhận

Học sinh giỏi trường chuyên, có ĐTBHB 3 học kỳ của từng môn theo tổ hợp (có 3 môn) từ 6,5 trở lên

Có ít nhất từ 2 học kỳ là học sinh giỏi

3

Xét điểm IELTS quốc tế

ĐTBHB 3 học kỳ của từng môn theo tổ hợp (có 3 môn) từ 6,0 trở lên

Điểm IELTS ≥ 4.5

4

Điểm SAT quốc tế

ĐTBHB 3 học kỳ của từng môn theo tổ hợp (có 3 môn) từ 6,0 trở lên

Điểm SAT ≥ 800

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

5. Ngưỡng đầu vào.

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc trung cấp; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành và các điều kiện dự tuyển khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ ĐKXT: Sau khi Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Nhà trường sẽ xác định ngưỡng điểm xét tuyển đối với từng ngành tuyển sinh.

- Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ Trung học phổ thông

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Hạnh kiểm cả kỳ 1 lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

+ Tổng điểm 2 kỳ (2 kỳ học lớp 11 hoặc lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển từ 30.0 trở lên (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường:

- Mã số Khoa Quốc tế: DTQ

- Mã số ngành:

Số TT

Nhóm ngành/ Ngành

Mã số

1

Kinh doanh Quốc tế

7340120

2

Quản trị kinh doanh

7340101

3

Kế toán – Tài chính

7340301

4

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

- Tổ hợp xét tuyển:

Nhóm ngành/ Ngành

Tổ hợp xét tuyểt

A. Hình thức xét điểm thi

 

Kinh doanh Quốc tế

- A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

- D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

- D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh)

Quản trị kinh doanh

Kế toán – Tài chính

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

- B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

- D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

- D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh

B. Hình thức xét học bạ

 

Kinh doanh Quốc tế

- A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)

- A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)

- D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

- D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh)

Quản trị kinh doanh

Kế toán – Tài chính

 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

- B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

- B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

- D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

- D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: điểm xét tuyển là bằng nhau ở các tổ hợp môn.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển.

7.1 Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

Thời gian đăng ký đợt 1:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ theo hướng dẫn tại Thông tư 08 của Bộ GD&ĐT.

+ Đợt tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo sẽ được thông báo tại địa chỉ website: http://is.tnu.edu.vn

Hình thức nhận: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các trường THPT hoặc Sở GDĐT theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

7.2. Đối với xét tuyển theo điểm học bạ THPT

*Tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm: Khoa Quốc tế tổ chức xét tuyển sớm theo các phương thức xét Học bạ THPT, tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 21/3/2023.

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển dự kiến: Trước ngày 21/7/2023

* Tổ chức đăng ký và xét tuyển đợt 1 (đợt chính): Từ ngày 22/7/2023 đến ngày 20/8/2023

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển dự kiến: Trước ngày 17/9/2023

* Thời gian xét tuyển đợt bổ sung sẽ có thông báo cụ thể trên website: http://is.tnu.edu.vn

- Điều kiện xét tuyển: Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Hạnh kiểm học kỳ 1 lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Tổng điểm 3 kỳ (2 kỳ học lớp 11 hoặc lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển từ 30.0 trở lên (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).

- Hồ sơ xét tuyển:

1. Phiếu đăng ký

(theo mẫu tại website https://is.tnu.edu.vn hoặc https://tuyensinhis.tnu.edu.vn).

2. Bản phô tô có công chứng bằng (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

3. Bản phô tô công chứng học bạ THPT.

4. Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu.

5. 01 phong bì có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

*Hình thức nhận hồ sơ xét tuyển cho các hình thức xét tuyển: Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://is.tnu.edu.vn hoặc https://tuyensinhis.tnu.edu.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Khoa Quốc tế, hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Hội đồng tuyển sinh Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

8. Xét tuyển thẳng.

Tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TTBGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mần non.

Ngoài các đối tượng được xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Quốc tế cũng mở rộng ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các đối tượng có năng lực, thu hút nhân tài với các chính sách như sau:

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển. 20.000đ/hồ sơ

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Học phí năm đầu học dự bị tiếng Anh: 1.400.000 đồng/1 tháng (thu 10 tháng/ năm học).

Mức học phí đối với sinh viên đại học chính quy năm học 2023-2024 là 467.000 đồng/01 tín chỉ.

Học phí tăng theo lộ trình của Đại học Thái Nguyên.

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. Từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]