Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc Tiến sĩ

-

 

Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế cấp bằng Tiến sĩ giữa các cơ sơ đào tạo của Việt Nam và các đối tác nước ngoài:

TT

Cơ sở giáo dục VN

Đối tác nước ngoài

Nước

Chuyên ngành

1

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Pháp


Pháp


Pháp


Pháp

Khoa học Quản lý

2

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Đại học Strasbourg
Trường Đại học Lille Nord de France

Pháp


Pháp


Pháp


Pháp

Khoa học Quản lý

3

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Phi-líp-pin

Quản trị kinh doanh

4

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Phi-líp-pin

Quản lý công 

5

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Trường Đại học Southern Luzon

Phi-líp-pin

Quản lý giáo dục

6

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Công nghệ Swinburne

Australia

Quản trị kinh doanh

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]