Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của TRUNG QUỐC

-

Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Trung Quốc:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Học viện Quản lý giáo dục

Trường Đại học Tây Nam

Thạc sĩ

Quản lý giáo dục

2

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân

Đại học

Y học cổ truyền

3

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Học viện Hồng Hà

Đại học

Kinh doanh và thương mại quốc tế

4

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

Học viện Sư phạm Quảng Tây

Cao đẳng

Tiếng Trung Quốc 

5

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

Đại học

Ngôn ngữ Trung Quốc

6

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh

Học viện Thể dục thể thao Quảng Châu

Thạc sĩ

Giáo dục học

7

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

Thạc sĩ

Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

8

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Trùng Khánh

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

9

Viện Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ Trùng Khánh

Đại học

Tài chính

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]