Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của MALAYSIA

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Malaysia:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mở Malaysia

Đại học

Quản trị kinh doanh

2

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mở Malaysia

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

3

Trường Đại học Lao động và Xã hội

Trường Đại học Công nghệ sáng tạo Limkokwing

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực

4

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học AIMST

Đại học

Dược học

5

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trường Đại học Help

Đại học

Kinh doanh

6

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trường Đại học Help

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

7

Trường Đại học Văn Lang

Trường Đại học Quản lý và Khởi nghiệp Binary

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

8

Trường Đại học Văn Lang

Trường Đại học Quản lý và Khởi nghiệp Binary

Đại học

Quản trị kinh doanh

9

Viện Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học SEGi

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]