Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc Thạc sĩ

-

 

Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế cấp bằng THẠC SĨ giữa các cơ sơ đào tạo của Việt Nam và các đối tác nước ngoài:

TT

Cơ sở giáo dục VN

Đối tác nước ngoài

Nước

Chuyên ngành

1

Học viện Cảnh sát nhân dân

Trường Đại học Maryland

Hoa Kỳ

Lãnh đạo trong lĩnh vực Tư pháp

2

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Trường Đại học Công nghệ Sydney

Australia

Công nghệ thông tin

3

Học viện Khoa học xã hội

Trường Đại học Paris Dauphine

Pháp

Kinh tế quốc tế

4

Học viện Ngân hàng

Trường Đại học Kinh tế và Luật Berlin

Đức

Kế toán tài chính và quản trị

5

Học viện Ngân hàng

Trường Đại học Tây Anh quốc

Anh

Tài chính

6

Học viện Ngoại giao

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Pháp

Pháp ngữ và toàn cầu hóa

7

Học viện Quản lý giáo dục

Trường Đại học Tây Nam

Trung Quốc

Quản lý giáo dục

8

Học viện Tài chính

Trường Đại học Nam Toulon Var

Pháp

Tài chính doanh nghiệp và kiểm soát doanh nghiệp

9

Học viện Tài chính

Trường Đại học Greenwich

Anh

Tài chính và Đầu tư

10

Học viện Tài chính

Trường Đại học Leeds Metropolitan (Leeds Beckett)

Anh

Tài chính

11

Khoa Luật - ĐHQGHN

Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV
Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3
Trường Đại học Toulouse 1 Capitole

Pháp

 


Pháp


Pháp

Luật hợp tác kinh tế và kinh doanh quốc tế

12

Khoa Quản trị kinh doanh - ĐHQGHN

Trường Kinh doanh IPAG

Pháp

Quản trị kinh doanh

13

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học HELP

Malaysia

Quản trị kinh doanh

14

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Nantes
Trường Đại học Nantes

Pháp
Pháp

Tài chính ngân hàng Bảo hiểm Việt Nam và Đông Nam Á

15

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Nantes

Pháp

 

16

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Lunghwa

Đài Loan

Quản trị kinh doanh

17

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Lunghwa

Đài Loan

Khoa học Quản lý thông tin

18

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Southern Luzon

Phi-líp-pin

Quản trị kinh doanh

19

Khoa Y dược - ĐHQG HN

Trường Đại học Mahidol

Thái Lan

Điều dưỡng

20

Khoa Đào tạo Quốc tế - ĐHĐN

Trường Đại học Sunderland

Anh

Quản trị kinh doanh

21

Trung tâm SEAMEO RETRAC HCM

Trường Đại học Công nghệ Curtin

Australia

Ngôn ngữ ứng dụng

22

Trung tâm Đại học Pháp (PUF) - ĐHQGHCM

Trường Đại học Toulouse 1 Capitole

Pháp

Kinh tế thương mại

23

Trung tâm Đại học Pháp (PUF) - ĐHQGHCM

Trường Đại học Bordeaux 1

Pháp

Tin học

24

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Quản lý Maastricht

Hà Lan

Quản trị kinh doanh

25

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Kinh doanh, Đại học KH ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ

Thụy Sĩ

Quản trị kinh doanh

26

Trường Đại học Bình Dương

Trường Đại học Benedictine

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

27

Trường Đại học Công Nghệ Thông tin - ĐHTN

Trường Quản trị Paris

Pháp

Quản trị kinh doanh

28

Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

Trường Đại học Greenwich

Anh

Quản trị kinh doanh

29

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Lincoln

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

30

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mở Malaysia

Ma-lay-xi-a

Quản trị kinh doanh

31

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bangkok

Thái Lan

Quản trị dịch vụ du lịch và Khách sạn

32

Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường Đại học Paul Sabatier
Trường Đại học Aix - Marseille
Trường Đại học Paris Descartes

Pháp


Pháp


Pháp

Hóa dược
Dược động học
Dược lý và Khoa học về thuốc

33

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Central Lancashire (UCLan)

Anh

Thiết kế hệ thống thông tin

34

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Victoria

Australia

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

35

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học La Trobe

Australia

Quản trị kinh doanh

36

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Sannio

I-ta-li-a

Kinh tế và Quản lý
Thống kê và bảo hiểm

37

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Nữ sinh Nara

Nhật Bản

Ngôn ngữ Nhật

38

Trường Đại học Hồng Đức

Trường Đại học Soongsil

Hàn Quốc

Quản trị kinh doanh

39

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHCM

Trường Đại học Joseph Fourier, Grenoble

Pháp

Hóa sinh thực nghiệm và ứng dụng thương mại

40

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHCM

Trường Đại học Stirling

Anh

Quản trị truyền thông

41

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHCM

Trường Đại học Benedictine

Hoa Kỳ

Ngôn ngữ Anh

42

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Trường Đại học Toulouse II - Le Mirail

Pháp

Tâm lý học phát triển trẻ em và Thanh thiếu niên

43

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Trường Đại học Toulouse II - Le Mirail

Pháp

Quản lý chính sách công và doanh nghiệp

44

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN

Trường Đại học Stirling

Anh

Quản trị và truyền thông

45

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Panthéon Assas Paris II

Pháp


Luật kinh doanh quốc tế

46

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Benedictine

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

47

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tổng hợp Paris 1 Pantheon Sorborne

Pháp

Luật dân sự và tố tụng dân sự

48

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Benedictine

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

49

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Troy

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

50

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Uppsala

Thụy Điển

Quản lý công 

51

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Tự do Bruxelles

Bỉ

Quản lý công
Quản trị kinh doanh
Quản trị tiếp thị và quảng cáo
Quản trị ngân hàng và tài chính

52

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Paris Dauphine
Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)

Pháp

 

Pháp

Kinh tế Ngân hàng và Tài chính

53

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Tổng hợp Paris 1 Pantheon Sorborne

Pháp


Pháp

Marketing, Bán hàng và Dịch vụ

54

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Quản trị Paris

Pháp

Quản trị kinh doanh quốc tế

55

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Paris Ile de France

Pháp

Quản trị kinh doanh

56

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bangkok

Thái Lan

Quản trị kinh doanh

57

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Western Sydney

Australia

Quản trị kinh doanh

58

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tampere

Phần Lan

Quản lý công 

59

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Paris Dauphine

Pháp


Pháp

Kinh tế Ngân hàng và Tài chính

60

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Massey

Niu Di-lân

Tài chính

61

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Eramus Rotterdam

Hà Lan

Kinh tế phát triển

62

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Vùng Paris Ile de France

Pháp

Quản trị kinh doanh

63

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Quản lý Châu Âu (ESCP Europe)
Trường Đại học Tổng hợp Paris 1 Pantheon Sorborne

Pháp


Pháp

Marketing, Bán hàng và Dịch vụ

64

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Massey

Niu Di-lân

Tài chính - Ngân hàng

65

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Phi-líp-pin

Quản trị kinh doanh

66

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Phi-líp-pin

Quản trị hành chính công

67

Trường Đại học Lao động và Xã hội

Trường Đại học Công nghệ sáng tạo Limkokwing

Ma-lay-xi-a

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực

68

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tây Anh quốc

Anh

Luật Tài chính và Ngân hàng quốc tế
Luật Kinh tế và Thương mại quốc tế

69

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3
Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV
Trường Đại học Toulouse 1 Capitole
Trường Đại học Tự do Bruxelles

Pháp


Pháp

 


Pháp


Bỉ

Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh

70

Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tự do Bruxelles

Bỉ

Quản trị chất lượng và Hiệu quả kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Quản trị tiếp thị và Truyền thông

71

Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế và Luật Berlin

Đức

Kế toán - Tài chính Quản trị

72

Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Edith Cowan

Australia

Giáo dục chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh

73

Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tampere

Phần Lan

Quản trị rủi ro, bảo hiểm

74

Trường Đại học Nghệ thuật - ĐHH

Trường ĐH Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dung, ĐH Mahasarakham

Thái Lan

Mỹ thuật

75

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Southern New Hampshire

Hoa Kỳ

Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

76

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Bedfordshire

Anh

Quản trị kinh doanh và Tài chính

77

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Nantes

Pháp

Tài chính và Thương mại quốc tế chuyên ngành Tài chính và Vận tải biển quốc tế

78

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học

Rennes 1

Pháp

Quản trị tài chính

79

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Meiho

Đài Loan

Quản trị kinh doanh

80

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học La Trobe

Australia

Kinh doanh quốc tế

81

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học Meiho

Đài Loan

Điều dưỡng

82

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Northeastern

Hoa Kỳ

Khoa học về Lãnh đạo

83

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Hawaii

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

84

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trường Đại học Nghĩa Thủ

Đài Loan

Quản trị kinh doanh

85

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trường Đại học Northern Colorado

Hoa Kỳ

Khoa học Điều dưỡng

86

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh

Học viện Thể dục thể thao Quảng Châu

Trung Quốc

Giáo dục học

87

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Victoria Wellington

Niu Di-lân

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

88

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trường Đại học Help

Ma-lay-xi-a

Quản trị kinh doanh

89

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trường Đại học Saint Francis

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

90

Trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Nice Sophia Antipolis

Pháp

Kinh doanh và Quản lý quốc tế

91

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

Trung Quốc

Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao

92

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Lunghwa

Đài Loan

Quản trị kinh doanh

93

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Trùng Khánh

Trung Quốc

Quản trị kinh doanh

94

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Pháp

Tài chính

95

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm

Đài Loan

Quản trị kinh doanh

96

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Quebec à Trois-Rivieres

Ca-na-đa

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ

97

Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Liege

Bỉ

Công trình thủy bền vững

98

Trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học Southern Leyte State of Sogod

Phi-líp-pin

Quản lý

99

Trường Đại học Văn Lang

Trường Đại học Quản lý và Khởi nghiệp Binary

Ma-lay-xi-a

Quản trị kinh doanh

100

Trường Đại học Xây dựng

Trường Đại học Quốc gia Đài Loan

Đài Loan

Quản lý dự án xây dựng
Xây dựng công trình

101

Trường Đại học Xây dựng

Trường Đại học Saitama

Nhật Bản

Khoa học môi trường và Kỹ thuật xây dựng

102

Trường Đại học Xây dựng

Trường Quản lí HEC - Ulg - Đại học Liege

Bỉ

Kỹ thuật quản lý

103

Trường Đại học Y - Dược - ĐHH

Trường Đại học Sassari

I-ta-li-a

Công nghệ Y sinh học

104

Trường Đại học Đại Nam

Trường Đại học Nghĩa Thủ

Đài Loan

Tài chính

105

Văn phòng ĐH Okayama - ĐHH

Trường Đại học Okayama

Nhật

Quả lý môi trường nông thôn
Phát triển nông nghiệp

106

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cologne

Đức

Quản lý Tổng hợp tài nguyên nước

107

Viện Tin học Pháp ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Montesquieu Bordeaux IV

Pháp

Quản lý tài chính

108

Viện Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học SEGi

Ma-lay-xi-a

Quản trị kinh doanh

109

Viện Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học Victoria

Australia

Công nghệ thông tin ứng dụng

110

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Northampton

Anh

Quản trị kinh doanh

111

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường ĐH Leipzig

Đức

Quản trị kinh doanh

112

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học AUT

Niu Di-lân

Quản trị kinh doanh

113

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Truman State

Hoa Kỳ

Kế toán

114

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Andrews

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

115

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Northampton

Anh

Quản trị kinh doanh
Quản trị nhân lực
Marketing
International

116

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Northampton

Anh

Quản trị kinh doanh

117

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Quản trị Paris

Pháp

Quản trị kinh doanh

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]