Chương trình Quốc tế

Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của THỤY SĨ

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Thụy Sĩ:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Kinh doanh, Đại học KH ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

 

Close [X]