Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của THÁI LAN

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Thái Lan:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Khoa Y dược - ĐHQG HN

Trường Đại học Mahidol

Thạc sĩ

Điều dưỡng

2

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bangkok

Thạc sĩ

Quản trị dịch vụ du lịch và Khách sạn

3

Trường Đại học Hồng Đức

Trường Đại học Công nghệ Hoàng gia Thanyaburi

Đại học

Quản trị kinh doanh quốc tế

4

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bangkok

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

5

Trường Đại học Nghệ thuật - ĐHH

Trường ĐH Mỹ thuật và Mỹ thuật ứng dung, ĐH Mahasarakham

Thạc sĩ

Mỹ thuật

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]