Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của NIU DI LÂN

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại New Zealand:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Học viện Ngoại giao

Trường Đại học Victoria Wellington

Đại học

Quan hệ quốc tế
Khoa học chính trị
Truyền thông

2

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHCM

Trường Đại học AUT

Đại học

Công nghệ thông tin

3

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Massey

Đại học

Kinh doanh

4

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Massey

Thạc sĩ

Tài chính

5

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Massey

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

6

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học AUT

Đại học

Quản trị kinh doanh

7

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Victoria Wellington

Thạc sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

8

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Victoria Wellington

Đại học

Quản trị kinh doanh
Kỹ thuật phần mềm

9

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học AUT

Đại học

Kinh doanh

10

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học AUT

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]