Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của PHILIPPINES

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Philippines:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Southern Luzon

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

2

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Southern Luzon

Đại học

Khoa học môi trường

3

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Southern Luzon

Đại học

Kế toán

4

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Đại học

Kế toán

5

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

6

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Thạc sĩ

Quản trị hành chính công

7

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

8

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Tiến sĩ

Quản lý công 

9

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Trường Đại học Southern Luzon

Tiến sĩ

Quản lý giáo dục

10

Trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học Southern Leyte State of Sogod

Thạc sĩ

Quản lý

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]