Chương trình Quốc tế

Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của CH SÉC

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Cộng hòa Séc:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava

Đại học

Điện tử ứng dụng và Thương mại
Khoa học máy tính và Công nghệ tin học

 

Close [X]