Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc Đại học

-

 

Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế cấp bằng ĐẠI HỌC giữa các cơ sơ đào tạo của Việt Nam và các đối tác nước ngoài:

TT

Cơ sở giáo dục VN

Đối tác nước ngoài

Nước

Chuyên ngành

1

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Trường Đại học Middlesex

Anh

Quảng cáo, Quan hệ công chúng và truyền thông

2

Học viện Ngân hàng

Trường Đại học Thành phố Seatle

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính

3

Học viện Ngân hàng

Tổ chức Edexcel
Trường Đại học Sunderland

Anh
Anh

Tài chính – Ngân hàng
Cử nhân Quản lý Tài chính Kế toán

4

Học viện Ngoại giao

Trường Đại học Victoria Wellington

Niu Di-lân

Quan hệ quốc tế
Khoa học chính trị
Truyền thông

5

Học viện Tài chính

Trường Đại học Nam Toulon Var

Pháp

Ngân hàng - Bảo hiểm

6

Học viện Tài chính

Trường Đại học Greenwich

Anh

Tài chính - Ngân hàng
Tài chính - Kế toán

7

Học viện Tài chính

Trường Đại học Toulon

Pháp

Kế toán - Kiểm soát - Kiểm toán

8

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Trường Đại học Trung Y Dược Thiên Tân

Trung Quốc

Y học cổ truyền

9

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học HELP

Malaysia

Kế toán

10

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Paris Sud

Pháp

Kinh tế - Quản lý

11

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học East London

Anh

Kế toán và tài chính

12

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Keuka

Hoa Kỳ

Quản lý

13

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Manchester Metropolitan

Anh

Kinh doanh và Quản lý

14

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Manchester Metropolitan

Anh

Quản lý môi trường và bền vững

15

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Học viện Hồng Hà

Trung Quốc

Kinh doanh và thương mại quốc tế

16

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Manchester Metropolitan

Anh

Kinh doanh quốc tế 

17

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học De Montfort

Anh

Kế toán và Tài chính

18

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Southern Luzon

Phi-líp-pin

Khoa học môi trường

19

Khoa Quốc tế - ĐHTN

Trường Đại học Southern Luzon

Phi-líp-pin

Kế toán

20

Trung tâm Đại học Pháp (PUF) - ĐHQGHCM

Trường Đại học Toulouse 1 Capitole

Pháp

Kinh tế quản lý

21

Trung tâm Đại học Pháp (PUF) - ĐHQGHCM

Trường Đại học Bordeaux 1

Pháp

Tin học

22

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường Đại học Staffordshire

Anh

Quản trị du lịch

23

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường Đại học London

Anh

Tài chính – Ngân hàng

24

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường Đại học Staffordshire

Anh

Quản trị kinh doanh quốc tế
Quản lý tiếp thị

25

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường Đại học Staffordshire

Anh

Tài chính - Kế toán

26

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học La Trobe

Australia

Công nghệ thông tin

27

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học Công nghệ Sydney

Australia

Kỹ thuật cơ - điện tử

28

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học Macquarie

Australia

Kỹ thuật điện, điện tử

29

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học Macquarie

Australia

Quản trị kinh doanh

30

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học Griffith

Australia

Kỹ thuật xây dựng

31

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học Queensland

Australia

Công nghệ thông tin
Kỹ thuật phần mềm

32

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học Illinois at Springfield

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

33

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học Adelaide

Australia

Kỹ thuật dầu khí

34

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học Griffith

Australia

Kỹ thuật môi trường

35

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Trường Đại học Troy

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh
Khoa học máy tính

36

Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

Trường Đại học Greenwich

Anh

Quản trị kinh doanh

37

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Lincoln

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

38

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Seokyeong

Hàn Quốc

Khoa học máy tính
Xây dựng và kiến trúc công trình

39

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mở Malaysia

Ma-lay-xi-a

Quản trị kinh doanh

40

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Cergy - Pontoise

Pháp

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống quốc tế

41

Trường Đại học Công nghệ Việt - Hung

Trường Kinh doanh Niels Brock, Copenhagen

Đan Mạch

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing

42

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học York St John

Anh

Quản lý kinh doanh

43

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Frostburg

Hoa Kỳ

Khoa học máy tính

44

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Appalachian

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh
Kế toán
Khoa học máy tính

45

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Medaille

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh
Kế toán

46

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Coventry

Anh

Quản trị kinh doanh
Tin học
Tài chính
Du lịch

47

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Upper Iowa

Hoa Kỳ

Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh
Quản trị tài chính
Hệ thống thông tin

48

Trường Đại học FPT

Trường Đại học Greenwich

Anh

Công nghệ thông tin

49

Trường Đại học FPT

Trường Đại học Greenwich

Anh

Quản trị kinh doanh

50

Trường Đại học FPT

Trường Đại học Greenwich

Anh

Công nghệ thông tin

51

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tây Anh quốc

Anh

Quản lý dự án xây dựng công trình

52

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Tongmyong

Hàn Quốc

Quản lý cảng và Logistic

53

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bang Arkansas

Hoa Kỳ

Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật cơ khí

54

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Sannio

I-ta-li-a

Khoa học thống kê và bảo hiểm
Kinh tế doanh nghiệp

55

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học La Trobe

Australia

Quản trị kinh doanh

56

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems

Áo

Kinh doanh chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành

57

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

Trung Quốc

Ngôn ngữ Trung Quốc

58

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Oxford Brookes

Anh

Kế toán ứng dụng

59

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trường Đại học Vạn Năng

Đài Loan

Quản trị kinh doanh

60

Trường Đại học Hoa Sen

Trường Kinh doanh quốc tế Quản lý du lịch và khách sạn du lịch Vatel

Pháp

Cử nhân Quản lý khách sạn - Nhà hàng Quốc tế

61

Trường Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Paris 12 Val De Marne

Pháp

Kinh doanh quốc tế

62

Trường Đại học Hồng Đức

Trường Đại học Công nghệ Hoàng gia Thanyaburi

Thái Lan

Quản trị kinh doanh quốc tế

63

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHCM

Trường Đại học Keuka

Hoa Kỳ

Khoa học Quản lý

64

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHCM

Trường Đại học AUT

Niu Di-lân

Công nghệ thông tin

65

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHCM

Trường Đại học Maine

Pháp

Hoá học

66

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHCM

Trường Đại học Deakin

Australia

Báo chí

67

Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bắc Đan Mạch

Đan Mạch

Công nghệ kiến trúc và Quản lý xây dựng

68

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Gloucestershire

Anh

Kế toán

69

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Gloucestershire

Anh

Kinh doanh quốc tế 

70

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Gloucestershire

Anh

Quản trị kinh doanh

71

Trường Đại học Kinh tế - ĐHH

Trường Đại học Rennes 1

Pháp

Tài chính – Ngân hàng

72

Trường Đại học Kinh tế - ĐHH

Viện Công nghệ Tallaght
Viện Công nghệ Tallaght

Ai-len
Ai-len

Quản trị kinh doanh

73

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Troy

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

74

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Massey

Niu Di-lân

Kinh doanh

75

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Trường Đại học Keuka

Hoa Kỳ

Quản trị

76

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Trường Đại học Sunderland

Anh

Quản trị kinh doanh

77

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học York St John

Anh

Kế toán - Tài chính

78

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Tây Anh quốc

Anh

Ngân hàng - Tài chính

79

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trường Đại học Dongseo

Hàn Quốc

Quản trị kinh doanh

80

Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Gloucestershire

Anh

Tiếng Anh và Ngôn ngữ học

81

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Western Sydney

Australia

Kinh doanh và Thương mại

82

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Trường Đại học Central Philippines

Phi-líp-pin

Kế toán

83

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN

Trường Đại học Quốc gia Kyungpook

Hàn Quốc

Kỹ thuật điện, điện tử

84

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Picardie Jules Verne

Pháp

Kinh tế - Quản lý

85

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Southern New Hampshire

Hoa Kỳ

Kinh tế - Tài chính

86

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Bedfordshire

Anh

Kinh doanh

87

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Kinh doanh Niels Brock, Copenhagen

Đan Mạch

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính

88

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Minot

Hoa Kỳ

Kinh doanh quốc tế
Tài chính

89

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Minh Truyền

Đài Loan

Kinh doanh và Thương mại Quốc tế

90

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Aomori Chuo Gakuin

Nhật Bản

Luật Kinh doanh

91

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Nam Hoa

Đài Loan

Quản trị Du lịch Khách sạn

92

Trường Đại học Ngoại thương

Kinh doanh quốc tế SolBridge

Hàn Quốc

Quản trị kinh doanh

93

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học Coventry

Anh

Kinh doanh quốc tế 
Kế toán tài chính trong Kinh doanh quốc tế

94

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học AIMST

Ma-lay-xi-a

Dược học

95

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học New South Wales

Australia

Quản trị kinh doanh

96

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học AUT

Niu Di-lân

Quản trị kinh doanh

97

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Rutgers

Hoa Kỳ

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

98

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Binghamton

Hoa Kỳ

Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống

99

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Binghamton

Hoa Kỳ

Kỹ thuật máy tính

100

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học New South Wales

Australia

Điện tử Viễn thông

101

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Binghamton

Hoa Kỳ

Kỹ thuật điện

102

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Anh

Quản trị kinh doanh

103

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Rutgers

Hoa Kỳ

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

104

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Rutgers

Hoa Kỳ

Kỹ thuật máy tính

105

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Houston

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

106

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Nottingham

Anh

Khoa học máy tính

107

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Nottingham

Anh

Quản trị kinh doanh

108

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Nottingham

Anh

Công nghệ sinh học

109

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Anh

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

110

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Anh

Công nghệ thông tin

111

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Anh

Công nghệ sinh học

112

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Nottingham

Anh

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

113

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Tây Anh quốc

Anh

Quản trị kinh doanh

114

Trường Đại học Sài Gòn

Trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC Krems

Áo

Quản trị kinh doanh và Quản lý thương mại điện tử

115

Trường Đại học Sư phạm - ĐHH

Trường Kỹ sư Quốc gia Val de Loire

Pháp

Kỹ sư

116

Trường Đại học Sư phạm - ĐHH

Trường Đại học Winona State

Hoa Kỳ

Khoa học máy tính

117

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trường Đại học Help

Ma-lay-xi-a

Kinh doanh

118

Trường Đại học Thăng Long

Trường Kinh doanh Niels Brock, Copenhagen

Đan Mạch

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính
Quản trị kinh doanh chuyên ngành Marketing

119

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3

Pháp

Bán hàng

120

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Nam Toulon Var

Pháp

Ngân hàng - Bảo hiểm

121

Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Nam Toulon Var

Pháp

Quản trị các tổ chức chuyên ngành Quản trị nhân sự và Điều hành dự án

122

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Saxion

Hà Lan

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tài chình và Kiểm soát

123

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Kỹ thuật Ostrava

Séc

Điện tử ứng dụng và Thương mại
Khoa học máy tính và Công nghệ tin học

124

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Lunghwa

Đài Loan

Điện tử viễn thông
Kỹ thuật điện
Khoa học máy tính
Quản trị kinh doanh quốc tế
Quản trị kinh doanh
Tài chính
Tiếng Anh

125

Trường Đại học Văn Lang

Trường Đại học Quản lý và Khởi nghiệp Binary

Ma-lay-xi-a

Quản trị kinh doanh

126

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Johannes Gutenberg Mainz

Đức

Bác sĩ đa khoa

127

Viện Ngoại ngữ - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Plymouth St Mark & St John

Anh

Tiếng Anh nghề nghiệp quốc tế

128

Viện Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ Trùng Khánh

Trung Quốc

Tài chính

129

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Pierre Mendes France -Grenoble

Pháp

Quản trị doanh nghiệp

130

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học La Trobe

Australia

Công nghệ thông tin

131

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Victoria Wellington

Niu Di-lân

Quản trị kinh doanh
Kỹ thuật phần mềm

132

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Grenobe

Pháp

Công nghệ thông tin

133

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ Nagaoka

Nhật Bản

Kỹ thuật cơ - điện tử

134

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Leibniz Hanover

Đức

Kỹ thuật điện tử và truyền thông

135

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Troy

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh
Khoa học máy tính

136

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học AUT

Niu Di-lân

Kinh doanh

137

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Truman State

Hoa Kỳ

Khoa học máy tính

138

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Truman State

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

139

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Northampton

Anh

Quản trị kinh doanh

140

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Missoury - St.Louis

Hoa Kỳ

Quản trị kinh doanh

141

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Missoury - St.Louis

Hoa Kỳ

Công nghệ thông tin

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]