Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của ITALIA

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Italia:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Sannio

Đại học

Khoa học thống kê và bảo hiểm
Kinh tế doanh nghiệp

2

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Sannio

Thạc sĩ

Kinh tế và Quản lý
Thống kê và bảo hiểm

3

Trường Đại học Y Dược - ĐHH

Trường Đại học Sassari

Thạc sĩ

Công nghệ Y sinh học

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]