Các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác của HOA KỲ

-


Dưới đây là danh sách các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (đang hoạt động) giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam với các đối tác tại Mỹ:

TT

Cơ sở giáo dục

Việt Nam

Đối tác

nước ngoài

Văn băng

Chuyên ngành

đào tạo

1

Học viện Cảnh sát nhân dân

Trường Đại học Maryland

Thạc sĩ

Lãnh đạo trong lĩnh vực Tư pháp

2

Học viện Ngân hàng

Trường Đại học Thành phố Seatle

Đại học

Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính

3

Hội Khuyến học Việt Nam

Trường Đại học Nam Columbia

 

 

4

Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Keuka

Đại học

Quản lý

5

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQGHCM

Trường Đại học Illinois at Springfield

Đại học

Quản trị kinh doanh

6

Trường Đại học Bình Dương

Trường Đại học Benedictine

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

7

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Trường Đại học Troy

Đại học

Quản trị kinh doanh
Khoa học máy tính

8

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Lincoln

Đại học

Quản trị kinh doanh

9

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Lincoln

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

10

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Frostburg

Đại học

Khoa học máy tính

11

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Appalachian

Đại học

Quản trị kinh doanh
Kế toán
Khoa học máy tính

12

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Medaille

Đại học

Quản trị kinh doanh
Kế toán

13

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Upper Iowa

Đại học

Công nghệ thông tin
Quản trị kinh doanh
Quản trị tài chính
Hệ thống thông tin

14

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bang Arkansas

Đại học

Kỹ thuật xây dựng
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật cơ khí

15

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHCM

Trường Đại học Keuka

Đại học

Khoa học Quản lý

16

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHCM

Trường Đại học Benedictine

Thạc sĩ

Ngôn ngữ Anh

17

Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQGHCM

Trường Đại học Benedictine

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

18

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Troy

Đại học

Quản trị kinh doanh

19

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Benedictine

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

20

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Troy

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

21

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Trường Đại học Keuka

Đại học

Quản trị

22

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Southern New Hampshire

Thạc sĩ

Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh

23

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Trường Đại học Southern New Hampshire

Đại học

Kinh tế - Tài chính

24

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Minot

Đại học

Kinh doanh quốc tế
Tài chính

25

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Rutgers

Đại học

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

26

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Binghamton

Đại học

Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống

27

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Binghamton

Đại học

Kỹ thuật máy tính

28

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Binghamton

Đại học

Kỹ thuật điện

29

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Rutgers

Đại học

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

30

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Rutgers

Đại học

Kỹ thuật máy tính

31

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Houston

Đại học

Quản trị kinh doanh

32

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Northeastern

Thạc sĩ

Khoa học về Lãnh đạo

33

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Hawaii

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

34

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Trường Đại học Northern Colorado

Thạc sĩ

Khoa học Điều dưỡng

35

Trường Đại học Sư phạm - ĐHH

Trường Đại học Winona State

Đại học

Khoa học máy tính

36

Trường Đại học Tài chính - Marketing

Trường Đại học Saint Francis

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

37

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Troy

Đại học

Quản trị kinh doanh
Khoa học máy tính

38

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Truman State

Đại học

Khoa học máy tính

39

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Andrews

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

40

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Truman State

Thạc sĩ

Kế toán

41

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Truman State

Đại học

Quản trị kinh doanh

42

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Missoury - St.Louis

Đại học

Công nghệ thông tin

43

Viện Đào tạo quốc tế - ĐHQGHCM

Trường Đại học Missoury - St.Louis

Đại học

Quản trị kinh doanh

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]