Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Việt Bắc

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

- Ký hiệu: DVB

- Địa chỉ: Quốc lộ 1B, Đồng Bẩm, Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280. 3755.878

- Website: vietbac.edu.vn

           

Trích đề án tuyển sinh năm 2019 của trường:

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]