Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Việt Bắc

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

Tên trường: Trường Đại học Việt Bắc

Ký hiệu trường: DVB

Địa chỉ: Phường Đồng Bẩm – Thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208 3755 878

Website: www.vietbac.edu.vn;  Email: daihocvb@vietbac.edu.vn;

 

XEM CHI TIẾT THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 TẠI ĐÂY

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]