ĐẠI HỌC » Miền Bắc

Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên

-

 

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3755 878. Fax: 0208 3753 746.
Email:tuyensinh@tuetech.edu.vn
Website: http://tuetech.edu.vn/

  Tham khảo:
 

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]