ĐẠI HỌC » Miền Bắc

Trường Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
*******
Tên trường: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Mã trường: DVD
Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, số 561, Quang Trung, Phường Đông Vệ - TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: (0237) 3 713496; (0237) 3 857421.
 
Tham khảo:
 
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Đã được công nhận tốt nghiệp THPT.
2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển
- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
+ Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. (Mã PTXT: 100)
+ Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT. (Mã PTXT: 200)
+ Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc 2023. (Mã PTXT: 500)
+ Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Mã PTXT: 301)
+ Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2024 (Mã PTXT: 402)
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.
5. Ngưỡng đầu vào
5.1. Phương thức 1: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Mã PTXT: 100)
Tiêu chí 1: Đã được công nhận tốt nghiệp THPT.
Tiêu chí 2: Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào:
- Đối với các ngành đào tạo sư phạm: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm, mức điểm nhận đăng ký xét tuyển của các tổ hợp cho các ngành từ 15.0 điểm.
Tiêu chí 3: Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.
5.2. Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (Mã PTXT: 200)
Có 2 hình thức xét tuyển:
* Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 3 học kỳ (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 vào kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 ở bậc THPT đối với các ngành xét tuyển bằng các môn văn hóa.
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 3 học kỳ ở bậc THPT gồm: kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 hoặc 2 học kỳ lớp 12 phải đạt 5,5 điểm trở lên. Đối với các ngành đào tạo giáo viên: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; hoặc điểm TBC các môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ THPT (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 từ 8,0 trở lên;
- Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 hoặc hạnh kiểm lớp 12 phải đạt loại khá trở lên.
* Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 học kỳ ở bậc THPT gồm: kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 hoặc 2 học kỳ lớp 12 kết hợp với kết quả thi năng khiếu đối với các ngành có xét tuyển môn năng khiếu
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Điểm TBC các môn văn hóa thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 3 học kỳ THPT (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 phải đạt 5,5 điểm trở lên; Đối với các ngành đào tạo giáo viên:
+ Ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học: Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; hoặc điểm TBC các môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ THPT (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 từ 8,0 trở lên;
+ Ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục thể chất: Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; hoặc Điểm TBC các môn văn hóa thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ THPT (kỳ 1, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ lớp 12 tối thiểu là 6,5 trở lên (nếu thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục thể chất là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế; thí sinh xét tuyển ngành sư phạm Âm nhạc, sư phạm Mỹ thuật có điểm thi năng khiếu đạt loại xuất sắc từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0 thì điểm TBC kết quả học tập THPT tối thiểu là 5,0 trở lên);
- Tiêu chí 3: Kết quả thi mỗi môn năng khiếu đạt từ 5,0 điểm trở lên (đối với các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên phải đạt từ 6,5 trở lên).
- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 hoặc hạnh kiểm lớp 12 phải đạt loại khá trở lên.
5.3. Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc 2023 (Mã PTXT: 500).
- Tiêu chí 1: Đã được công nhận tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của năm 2023, 2024.
- Tiêu chí 3: Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học hiện hành.
5.4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Mã PTXT: 301).
a. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tất cả các ngành đào tạo, cụ thể:
- Học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia (giải Nhất, giải Nhì và giải Ba) các môn văn hóa tương ứng với ngành ĐKXT.
- Học sinh từ các trường THPT chuyên đăng ký vào các ngành phù hợp với môn học hoặc môn đạt giải: có 3 năm học THPT chuyên đạt loại giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức. Thứ tự ưu tiên xét trong tuyển thẳng: từ giải Quốc tế đến Quốc gia, cấp tỉnh và từ giải nhất, giải nhì đến giải ba.
b. Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh từ giải Ba trở lên và:
- Nếu học lực lớp 12 đạt loại Giỏi: xét tuyển vào tất cả các ngành học;
- Nếu học lực lớp 12 đạt loại Khá: xét tuyển vào các ngành học (trừ ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học);
- Nếu học lực lớp 12 đạt loại Trung bình: xét tuyển vào các ngành đào tạo ngoài sư phạm.
5.5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2024 (Mã PTXT: 402)
- Tiêu chí 1: Đã được công nhận tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Thí sinh có điểm thi được quy đổi theo thang điểm 30 và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đậu vào do Bộ GD&ĐT quy định đối với các ngành sư phạm; mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với các ngành còn lại do Nhà trường công bố . Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường: mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển
6.1. Các ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển (Mã trường: DVD)
6.2. Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển Đối với thí sinh có ĐXT bằng nhau, nhà trường quy định tiêu chí phụ, cụ thể:
- Đối với các tổ hợp C00, C15, C20 tiêu chí phụ là điểm môn Văn.
- Đối với các tổ hợp D14, D15, D66, D78, D01 tiêu chí phụ là điểm môn Tiếng Anh.
- Đối với các tổ hợp: A00, A16 tiêu chí phụ là điểm môn Toán.
- Đối với các ngành thi 01 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là điểm môn Năng khiếu; nếu vẫn bằng điểm thì xét đến điểm môn Văn (hoặc môn Toán).
- Đối với các ngành có 02 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là tổng điểm 2 môn năng khiếu; nếu vẫn bằng điểm thi xét đến điểm môn Năng khiếu 1.
7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển
7.1. Phương thức 1: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024
* Phương thức đăng ký xét tuyển
- Đối với xét tuyển đợt 1
+ Thời gian nộp hồ sơ: Theo kế hoạch, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Hình thức đăng ký: Tại các điểm tiếp nhận do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trên địa bàn.
- Đối với các đợt xét tuyển bổ sung: thí sinh ĐKXT qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến (http://tuyensinh.tucst.edu.vn/) hoặc trực tiếp tại Trường;
- Thi năng khiếu (với các ngành có môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển):
a. Các môn thi năng khiếu và thời gian thi
+ Đối với ngành Sư phạm Mĩ thuật, Đồ họa, Thiết kế Thời trang: Môn Năng khiếu 1: Hình họa: vẽ chì, tượng thạch cao. Thời gian: 180 phút Môn Năng khiếu 2: Vẽ tranh Bố cục màu; Vẽ trang trí màu. Thời gian: 180 phút + Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc: Môn Năng khiếu 1: Đàn, Hát (Thanh nhạc). Thời gian: 5-7 phút/ thí sinh Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm: tiết tấu, cao độ. Thời gian: 3-5 phút/thí sinh
+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Tổ hợp M02, M03: Môn Năng khiếu 1: Kể chuyện - Đọc diễn cảm. Thời gian: 8-10 phút/ thí sinh. Môn Năng khiếu 2: Hát-Nhạc. Thời gian: 5-7 phút/ thí sinh - Tổ hợp M01, M07: Kể chuyện - Đọc diễn cảm. Thời gian: 8-10 phút/ thí sinh.
+ Đối với ngành Giáo dục Tiểu học: Tổ hợp M00: Kể chuyện - Đọc diễn cảm. Thời gian: 8-10 phút/ thí sinh.
+ Đối với ngành Quản lý Thể thao, Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao: Nội dung 1: Chạy luồn cọc. Nội dung 2: Bật xa tại chỗ
Điểm Năng khiếu = (điểm Nội dung 1 + điểm Nội dung 2)/2
Lưu ý: Nhà trường tiếp nhận kết quả thi/kiểm tra năng khiếu từ các trường đại học khác có cùng nội dung thi.
b. Đăng ký và thi năng khiếu:
- Phiếu đăng ký thi năng khiếu
- Thời gian đăng ký thi năng khiếu: Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 14/07/2024.
- Thời gian thi: thực hiện theo thông báo cụ thế của Nhà trường
- Các đợt bổ sung (nếu có): Theo thông báo của Nhà trường.
- Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thi năng khiếu, đăng ký xét tuyển: thí sinh ĐKXT và nộp lệ phí trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát kèm lệ phí dự thi. Địa chỉ ĐKDT: Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm - Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Số 561, Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3713.496.
7.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT
- Thời gian: ĐKXT từ ngày 01/04/2024, kết thúc từng đợt theo lịch trình tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường.
- Hình thức: thí sinh ĐKXT qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến
(http://tuyensinh.tucst.edu.vn/) hoặc trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm – Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Số 561, Quang Trung, Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3713.496.
* Hồ sơ xét tuyển (các đợt bổ sung)
- Phiếu đăng ký xét tuyển
- Học bạ THPT (bản sao công chứng);
- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp nếu có (bản sao công chứng);
- Căn cước công dân (bản sao công chứng);
- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận;
- Trích lục Giấy khai sinh; - Bản sao công chứng giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
* Đăng ký và thi năng khiếu: thực hiện theo mục 7.1.
7.3. Phương thức 3: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 hoặc 2024 (Mã PTXT: 500)
- Thời gian: ĐKXT từ ngày 01/04/2024, kết thúc từng đợt theo lịch trình tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường.
- Hình thức: thí sinh ĐKXT qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến
(http://tuyensinh.dvtdt.edu.vn/) hoặc trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm – Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Số 561, Quang Trung, Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3713.496.
* Hồ sơ xét tuyển (các đợt bổ sung)
- Phiếu đăng ký xét tuyển
- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023/2024;
- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng);
- Căn cước công dân (bản sao công chứng);
- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận;
- Trích lục Giấy khai sinh; - Bản sao công chứng giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
* Đăng ký và thi năng khiếu: thực hiện theo mục 7.1.
7.4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Đăng ký xét tuyển
a. Thời gian ĐKXT: Theo lịch trình tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Hình thức:
- Hồ sơ ĐKXT gồm:
+ Đơn đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);
+ Giấy chứng nhận kết quả thi học sinh giỏi các cấp (bản sao công chứng)
+ Thẻ CCCD (bản sao công chứng);
+ 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận;
+ Trích lục Giấy khai sinh;
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
* Điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
- Thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định tại mục 5.4;
* Đăng ký và thi năng khiếu: thực hiện theo mục 7.1.
7.5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các đại học, trường đại học tổ chức năm 2024.
- Thời gian: ĐKXT từ ngày 01/04/2024, kết thúc từng đợt theo lịch trình tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Trường.
- Hình thức: thí sinh ĐKXT qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến
(http://tuyensinh.tucst.edu.vn/) hoặc trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm – Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Số 561, Quang Trung, Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3713.496.
- Hồ sơ ĐKXT:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 3);
+ Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực/đánh giá tư duy;
+ 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận;
+ Thẻ CCCD (bản sao công chứng); + Bản sao công chứng giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
* Điều kiện xét tuyển
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định tại Mục 1.5.5.
8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển
Thực hiện đúng quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển (dự kiến):
- Đăng ký xét tuyển: 20.000đ/nguyện vọng
- Đăng ký thi năng khiếu: 300.000đ/hồ sơ
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy;
Đơn vị: Đồng/sinh viên/năm
Các ngành học
Dự kiến năm học 2024-2025
- Các ngành sư phạm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục tiểu học.
- Ngành Luật
 
10.725.000
Các ngành nghệ thuật: Thanh Nhạc, Đồ họa, Thiết kế thời trang.
10.296.000
Các ngành: Quản lý Văn hóa, Thông tin-Thư viện (Chuyên ngành Thư viện-Thiết bị trường học, Văn thư - Lưu trữ, Công nghệ thông tin ứng dụng), Công nghệ truyền thông, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước, Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản lý Thể dục Thể thao, Ngôn ngữ Anh.
 
10.296.000
 

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]