Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Thái Bình

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Mã trường: DTB

Địa chỉ: Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.633.669      Fax: 02273.633.134

Email: dhtb@tbu.edu.vn          Website: www.tbu.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

 Năm 2019 trở đi, Trường Đại học Thái Bình lựa chọn phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo).

* Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

* Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

* Phương thức 4: Xét tuyển theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp.

4. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Tên ngành

 

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

(Môn Toán là môn chính)

Chi tiêu

Xét KQ thi THPTQG

Xét học bạ THPT

 

1

 

Kinh tế

7310101

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C14: Văn, Toán, GDCD

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

20

30

 

2

 

Quản trị kinh doanh

7340101

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C14: Văn, Toán, GDCD

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

30

50

 

3

 

Tài chính- Ngân hàng

7340201

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C14: Văn, Toán, GDCD

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

15

35

 

4

 

Kế toán

7340301

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C14: Văn, Toán, GDCD

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

50

100

 

5

 

Toán ứng dụng

7460112

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C14: Văn, Toán, GDCD

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

10

40

 

6

 

Công nghệ thông tin

7480201

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C14: Văn, Toán, GDCD

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

35

55

 

7

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C14: Văn, Toán, GDCD

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

20

40

 

8

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C14: Văn, Toán, GDCD

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

50

130

 

9

 

Luật

7380101

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

C14: Văn, Toán, GDCD

D01: Văn, Toán, Tiếng Anh

40

80

 

Tổng chỉ tiêu

270

560

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

* Phương thức 1: Xét tuyển thẳng: Thí sinh đáp ứng đủ theo các tiêu chí của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo.

* Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

- Tiêu chí xét tuyển:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tiêu chí 2: Xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu).

+ Tiêu chí 3: Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

Từ các tiêu chí xét tuyển trên, nhà trường  sẽ thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.

* Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

- Tiêu chí xét tuyển:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tiêu chí 2: Điểm trung bình của 3 môn theo khối xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển trong 2 học kỳ ( học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12): Bậc đại học đạt 5,0 điểm trở lên

+ Tiêu chí 3: Hạnh kiểm được xếp loại Khá trở lên năm học lớp 12.

Chỉ những thí sinh đạt 3 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển

(điểm ưu tiên không được tính vào các tiêu chí trên).

Từ các tiêu chí xét tuyển trên, nhà trường  sẽ thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.

* Phương thức 4: Xét tuyển theo đặt hàng và học bổng của doanh nghiệp.

Thí sinh đáp ứng một trong 3 phương thức xét tuyển trên và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Điểm xét tuyển giữa các  ngành bằng nhau.

- Điểm xét tuyển các tổ hợp bằng nhau

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Thời gian xét tuyển : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Các điều kiện xét tuyển, tổ hợp môn thi, bài thi đối với từng ngành đào tạo (trong mục 4, 5, 6 ở trên)

8. Chính sách ưu tiên: Tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

(Chưa có thông tin)

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 8/2019

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 10/2019

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]