Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: Trưng Trắc – Văn Lâm – Hưng Yên

+ Cơ sở 2: Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên

Điện thoại: 02213.590.495

Website: www.tcqtkd.edu.vn

 

TRÍCH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]