Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Trưng Vương

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
*******

Tên trường: Trường Đại học Trưng Vương

Mã trường: DVP

Địa chỉ: Km5 Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

SĐT: 0211.353.7917

Văn phòng Đại diện: Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Website: http://dhtv.edu.vn/

 

Trích Đề án tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Trưng Vương

 

Close [X]