Ngành Kế toán doanh nghiệp

 

Ngành đào tạo:             KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP           

Trình độ đào tạo:         Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:        24 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương).

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

     Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất thuộc ngành Kế toán được thiết kế nhằm đào tạo học sinh thành những cán bộ có trình độ trung cấp có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỹ luật, có tác phong công nghiệp và có sức khỏe để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

     Chương trình được xây dựng trên cơ sở thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thời lượng tự học, tự nghiên cứu của học sinh, quan tâm nhiều đến kỹ năng thực hành của học sinh.

+ Về lý thuyết:

     Nắm vững nguyên lý kế toán, hạch toán kế toán, tài chính, tiền tệ.

+ Về thực hành:

     Học sinh lập được các báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, có thể phân tích hoạt động tài chính, làm kế toán trên máy tính trong các doanh nghiệp sản xuất.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chuẩn kiến thức:

     Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ - tín dụng, các kiến thức về pháp luật theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế. Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.

     Về thực hành: Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán được đào tạo đúng theo chuyên ngành ở vị trí công tác được giao.

Chuẩn kỹ năng:

     - Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình.

     - Biết sử dụng một số kiến thức về kỹ thuật hành chính để soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần nhiệm vụ được phân công.

     - Có trình độ cơ sở của tiếng Anh để phục vụ công việc khi cần thiết.

     - Biết cách khai thác các phần mềm ứng dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công việc.

Chuẩn thái độ  (Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân):

     - Người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

     - Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỷ luật, tác phong công nghiệp.

     - Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy định trong khi hành nghề.

     - Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế xã hội.

     - Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường:

     Người tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có khả năng tìm việc làm tại các cơ quan, đơn vị quản lý tài chính chuyên ngành; cơ các quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân với chức năng nhiệm vụ kế toán viên trung cấp và cán sự quản lý tài chính.

Cơ hội học liên thông lên Cao đẳng - Đại học:

     Sau khi tốt nghiệp TCCN, học sinh có thể học liên thông lên bậc Cao đẳng hoặc Đại học với bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

 

CÁC MÔN HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  A. Học phần chung

  1. Chính trị 1

  5. Tin học đại cương

  2. Chính trị 2

  6. Giáo dục Quốc phòng-An ninh*

  3. Anh văn 1

  7. Thể dục

  4. Anh văn 2

  8. Pháp luật

  B. Các môn học cơ sở

  1. Kinh tế chính trị 1

  7. Lý thuyết thống kê

  2. Kinh tế chính trị 2

  8. Soạn thảo văn bản

  3. Luật kinh tế

  9. Kinh tế quốc tế

  4. Lý thuyết  tiền tệ - tín dụng

 10. Kinh tế vi mô

  5. Lý thuyết tài chính

 11.Marketing căn bản

  6. Lý thuyết hạch toán kế toán

 

  C. Các môn học chuyên ngành

  1. Anh văn chuyên ngành

  7. Kế toán DNSX 2

  2. Quản trị doanh nghiệp

  8. Kế toán DNSX 3

  3. Tài chính doanh nghiệp 1

  9. Phân tích hoạt động kinh tế

  4. Tài chính doanh nghiệp 2

 10. Kiểm toán

  5. Thống kê doanh nghiệp

 11. Hạch toán KT trên máy vi  tính

  6. Kế toán DNSX 1

 1 2.Hệ thống thông tin kế toán

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]