Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2014: Trường ĐH Hàng hải

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Mã ngành

Điểm chuẩn theo từng khối thi

Ghi chú

A

A1

D1

Kinh tế vận tải

D840104

 

Điểm sàn Nhóm

- Khối A:   17.5

- Khối A1: 17.5

- Khối D1: 17.5

- Kinh tế vận tải

D401

19.5

19.5

19.5

- Logistics

D407

18.0

18.0

18.0

Kinh doanh quốc tế

D340120

 

- Kinh tế ngoại thương

D402

20.0

20.0

20.0

Quản trị kinh doanh

D340101

 

- Quản trị kinh doanh

D403

17.5

17.5

17.5

- Tài chính kế toán

D404

17.5

17.5

17.5

Ngôn ngữ Anh

D220201

 

 

 

- Đảm bảo điểm sàn quy định của BGD&ĐT (D1)

-Tiếng Anh thương mại

(Tiếng Anh hệ số 2)

D124

-

-

18.0

Khoa học Hàng hải

D840106

 

Điểm sàn Nhóm

(A, A1, D1)

13.5

- Điều khiển tàu biển

D101

14.0

14.0

-

- Khai thác Máy tàu biển

D102

13.5

13.5

-

- Luật & Bảo hiểm hàng hải

D120

13.5

13.5

13.5

Kỹ thuật điện tử - truyền thông

D520207

 

Điểm sàn Nhóm

(A, A1, D1)

13.5

- Điện tử viễn thông

D104

15.0

15.0

-

Kỹ thuật điều khiển và TĐH

D520216

 

- Điện tự động tàu thủy

D103

13.5

13.5

-

- Điện tự động công nghiệp

D105

15.5

15.5

-

-Tự động hóa Hệ thống điện

D121

13.5

13.5

-

Kỹ thuật tàu thủy

D520122

 

- Máy tàu thủy

D106

13.5

13.5

-

- Thiết kế tàu thủy

D107

13.5

13.5

-

- Đóng tàu

D108

13.5

13.5

-

Kỹ thuật cơ khí

D520103

 

- Máy nâng chuyển

D109

13.5

13.5

-

- Kỹ thuật cơ khí

D116

14.5

14.5

-

- Cơ điện tử

D117

13.5

13.5

-

- Kỹ thuật Ô tô

D122

13.5

13.5

 

- Kỹ thuật Nhiệt lạnh

D123

13.5

13.5

 

Kỹ thuật công trình biển

D580203

 

Điểm sàn Nhóm

(A, A1, D1)

13.5

- Xây dựng công trình thủy

D110

13.5

13.5

-

- Kỹ thuật an toàn hàng hải

D111

13.5

13.5

-

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

 

- X.dựng dân dụng &công nghiệp

D112

13.5

13.5

-

KTxây dựng công trình g.thông

D580205

 

- Kỹ thuật cầu đường

D113

13.5

13.5

-

Công nghệ thông tin

D480201

 

- Công nghệ thông tin

D114

14.5

14.5

14.5

- Kỹ thuật phần mềm

D118

15.5

15.5

15.5

- Truyền thông và Mạng máy tính

D119

13.5

13.5

13.5

Kỹ thuật môi trường

D520320

 

- Kỹ thuật môi trường

D115

14.5

14.5

-

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (chỉ xét tuyển thí sinh thi vào Trường, ưu tiên đã đăng ký CĐ khi thi)

Điều khiển tàu biển

C840107

 

 

- Điều khiển tàu biển

C101

10.0

10.0

-

 

Vận hành khai thác máy tàu

C840108

 

 

- Khai thác máy tàu biển

C102

10.0

10.0

-

 

Khai thác vận tải

C840401

 

 

- Kinh tế vận tải biển

C401

10.0

10.0

10.0

 

Quản trị kinh doanh

C340101

 

 

- Quản trị kinh doanh

C403

10.0

10.0

10.0

 

- Tài chính kế toán

C404

10.0

10.0

10.0

 

Công nghệ KT công trình xây dựng

C510102

 

 

- X.dựng dân dụng &công nghiệp

C112

10.0

10.0

-

 

Công nghệ KT điều khiển& TĐH

C510303

 

 

- Điện tự động công nghiệp

C105

10.0

10.0

-

 

-Tự động hóa hệ thống điện

C121

10.0

10.0

-

 

LIÊN THÔNG CĐ - ĐH CHÍNH QUY

Thí sinh đã dự thi vào Trường, các ngành có hệ liên thông CĐ-ĐH

 

13.0

13.0

13.0

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]