Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2014: Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên)

1/ Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1:

TT

ngành học, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối
 thi

Điểm trúng tuyển

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1

Kinh doanh Quốc tế

D340120

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

2

Quản trị kinh doanh: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính

D340101

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

3

Kế toán: Kế toán và Tài chính

D340301

A

13.0

A1

13.0

D1

13.0

4

Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Quản lý môi trường và phát triển bền vững

D850101

A

13.0

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

 

2/ Chỉ tiêu và điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng 2: 

TT

ngành học, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối
 thi

Điểm nhận hồ sơ NV2

Chỉ tiêu
NV2

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

240

1

Kinh doanh Quốc tế

D340120

A

13.0

50

A1

13.0

D1

13.0

2

Quản trị kinh doanh: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính

D340101

A

13.0

60

A1

13.0

D1

13.0

3

Kế toán: Kế toán và Tài chính

D340301

A

13.0

60

A1

13.0

D1

13.0

4

Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Quản lý môi trường và phát triển bền vững

D850101

A

13.0

70

A1

13.0

B

14.0

D1

13.0

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]