Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2014: Trường ĐH Văn Hiến

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển Nguyện vọng 1 vào các ngành Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và các nội dung liên quan như sau:

1. Điểm trúng tuyển

Mã ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

 

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

D480201

Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và truyền thông)

A,A1

D1,2,3,4,5,6

13,0

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông)

 Chuyên ngành mới: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A,A1

D1,2,3,4,5,6

13,0

D340101

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Kinh doanh thương mại, Quản trị Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh)

Chuyên ngành mới: Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain), Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị dự án, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính doanh nghiệp

A,A1

D1,2,3,4,5,6

13,0

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch)

A,A1, C

D1,2,3,4,5,6

13,0

D340107

Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch)

A,A1,C

D1,2,3,4,5,6

13,0

D310301

Xã hội học (chuyên ngành: Xã hội học truyền thông và báo chí)

Chuyên ngành mới: Quản trị Tổ chức xã hội, Công tác xã hội

A,A1,C

D1,2,3,4,5,6

13,0

D310401

Tâm lý học  (chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn và quản trị nhân sự)

Chuyên ngành mới: Tham vấn tâm lý học đường và cộng đồng

A,A1,C

D1,2,3,4,5,6

13,0

B

14,0

D220330

Văn học (chuyên ngành: Sư phạm ngữ văn, Ngữ văn truyền thông)

C

D1,2,3,4,5,6

13,0

D220113

Việt Nam học (chuyên ngành mới: Văn hiến Việt Nam)

C,

D1,2,3,4,5,6

13,0

D220201

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại)

D1

13,0

D220213

Đông phương học (chuyên ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học)

C

D1,2,3,4,5,6

13,0

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

C480202

Tin học ứng dụng (chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và truyền thông)

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

C510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông)

 Chuyên ngành mới: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

C340101

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Kinh doanh thương mại, Quản trị Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh)

Chuyên ngành mới: Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain), Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị dự án, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính doanh nghiệp

A,A1, D1,2,3,4,5,6

10,0

C340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch)

A,A1,C

D1,2,3,4,5,6

10,0

C340107

Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch)

A,A1,C

D1,2,3,4,5,6

10,0

C220201

Tiếng Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)

D1

10,0

Ghi chú:

-    Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3.

-    Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.

-    Thí sinh không đạt điểm trúng tuyển Đại học nhưng đạt điểm trúng tuyển Cao đẳng được xét trúng tuyển vào các ngành Cao đẳng tương ứng hoặc vào các ngành Cao đẳng có cùng khối thi xét tuyển.

2. Trường Đại học Văn Hiến gửi Giấy triệu tập trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh thông qua các Sở GD&ĐT từ ngày 10/8/2014. Thí sinh trúng tuyển Nguyện vọng 1 làm thủ tục nhập học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/09/2014.

3. Địa điểm làm thủ tục nhập học:

- Số 665 – 667 – 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM

- Số 624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM

 

XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014 Trường Đại học Văn Hiến TP.HCM (Ký hiệu trường: DVH) thông báo xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014 (Nguyện vọng bổ sung – Đợt 1) như sau:

1. QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN

1.1. Đại học: Xét tuyển kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2014 theo các khối A, A1, B, C, D1,2,3,4,5,6 với tổng điểm ba môn thinhưsau: Khối A, A1, C, D1,2,3,4,5,6 : 13,0; Khối B: 14,0.

1.2. Cao đẳng: Xét tuyển kết quả thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014 theo các khối A, A1, C, D1,2,3,4,5,6 với tổng điểm ba môn thinhư sau: Khối A ,A1, C, D1,2,3,4,5,6: 10,0.

1.3. Điểm xét tuyểnkhông nhân hệ số, áp dụng cho đối tượng là Học sinh phổ thông, Khu vực 3 (HSPT – KV3). Điểm ưu tiên giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

2. CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Khối thi

xét tuyển

Chỉ tiêu

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

2.000

Công nghệ thông tin (chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và truyền thông)

D480201

A,A1,

D1,2,3,4,5,6

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông)

 Chuyên ngành mới: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520207

A,A1,

D1,2,3,4,5,6

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Kinh doanh thương mại, Quản trị Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh)

Chuyên ngành mới: Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain), Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị dự án, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính doanh nghiệp

D340101

A,A1,

D1,2,3,4,5,6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch)

D340103

A,A1, C,

D1,2,3,4,5,6

Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch)

D340107

A,A1, C,

D1,2,3,4,5,6

Xã hội học (chuyên ngành: Xã hội học truyền thông và báo chí)

Chuyên ngành mới: Quản trị Tổ chức xã hội, Công tác xã hội

D310301

A,A1, C,

D1,2,3,4,5,6

Tâm lý học  (chuyên ngành: Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn và quản trị nhân sự)

Chuyên ngành mới: Tham vấn tâm lý học đường và cộng đồng

D310401

A,A1,B,C, D1,2,3,4,5,6

Văn học (chuyên ngành: Sư phạm ngữ văn, Ngữ văn truyền thông)

D220330

C, D1,2,3,4,5,6

Việt Nam học (chuyên ngành mới: Văn hiến Việt Nam)

D220113

C, D1,2,3,4,5,6

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại)

D220201

D1

Đông phương học (chuyên ngành: Nhật Bản học, Hàn Quốc học)

D220213

C, D1,2,3,4,5,6

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

500

Tin học ứng dụng (chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Mạng máy tính và truyền thông)

C480202

A,A1,

D1,2,3,4,5,6

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông)

 Chuyên ngành mới: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510302

A,A1,

D1,2,3,4,5,6

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành: Kinh doanh thương mại, Quản trị Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh)

Chuyên ngành mới: Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain), Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị dự án, Quản trị nhân sự, Quản trị tài chính doanh nghiệp

C340101

A,A1,

D1,2,3,4,5,6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch)

C340103

A,A1, C,

D1,2,3,4,5,6

Quản trị khách sạn (chuyên ngành: Quản trị khách sạn - nhà hàng, Quản trị khu du lịch)

C340107

A,A1, C,

D1,2,3,4,5,6

Tiếng Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại)

C220201

D1

 

3. THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện.

3.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển là Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2014 (bản gốc – dấu đỏ) đã điền đầy đủ thông tin ở phần đăng ký xét tuyển. Trường hợp chuyển qua đường Bưu điện gửi kèm 01 bao thư có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, điện thoại liên lạc.

3.3. Thời gian đăng ký xét tuyển: từ 20/8 → 10/9/2014. Công bố kết quả: Trước  ngày 15/9/2014.

3.4. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ

3.5. Trong thời hạn đăng ký xét tuyển, thí sinh được phép rút hồ sơ. Nhà trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển mà thí sinh đã nộp trước đó. 

4. ĐỊA ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

Văn phòng Trường Đại học Văn Hiến:

-          Số 665 - 667 - 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. HCM.

-          Số 624A Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Tổng đài tuyển sinh: 1800 1568. Email: tuyensinh@vhu.edu.vn. 

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]