Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2014: Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên)

1/ Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1:

TT

ngành học, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối
 thi

Điểm trúng tuyển

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học

D140231

D1

(*)

2

Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh

D220204

D1

13

D4

13

3

Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

D140234

D1

13

D4

13

4

Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh

D140232

D1

13

D2

13

5

Ngôn ngữ Anh: Ngôn ngữ Anh; Song ngữ Nga - Anh

D220201

D1

(*)

D2

(*)

6

Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh

D220203

D1

13

D3

13

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

1

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

C140231

D1

10

Ghi chú: Mức điểm trên là điểm chưa nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ

(*) Đại học Thái Nguyên sẽ có thông báo sau.

 

2/ Chỉ tiêu và điểm tham gia xét tuyển nguyện vọng 2: 

TT

ngành học, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối
 thi

Điểm nhận

 hồ sơ NV2

Chỉ tiêu
NV2

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

200

1

Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh

D220204

D1

13.0

60

D4

13.0

2

Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

D140234

D1

13.0

80

D4

13.0

3

Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh

D140232

D1

13.0

30

D2

13.0

4

Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh

D220203

D1

13.0

30

D3

13.0

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

43

1

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

C140231

D1

10.0

43

Ghi chú: Mức điểm trên là điểm chưa nhân hệ số 2 cho môn ngoại ngữ

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]